Ideje za kreativno učenje jezika u ranoj dobi

Korisni članci

Danas se susrećemo sa brojnim pitanjima, savjetima i trikovima kako potaknuti djecu na učenje u ranoj dobi.

Najprije bih se osvrnula na činjenicu da je učenje cjeloživotni proces – što bismo mogli doslovno tumačiti – čovjek je biće koje se mijenja i uči od prvog dana. Svi primjećujemo promjene koje se dešavaju u nama i oko nas iz dana u dan.

Djeca žude za blizinom i pažnjom. Uče kroz igru, ponavljanje, imitiranje. Svaka uloga u njihovom životu je od samog početka uzor koji ima uticaj na njihovo ponašanje.

Poučena iskustvom u radu sa djecom donosim vam neke ideje koje jednostavno možete integrisati u svakodnevnicu sa djecom, kako u školi ukoliko ste nastavnik, tako i kod kuće ukoliko ste u ulozi roditelja.

1. Često pitanje koje dobijem od roditelja, koji imaju djecu uzrasta od 3-7 godina je: „Kako moje dijete zna engeski, a njemački?!“

Odgovor na ovo pitanje je samo posvješćivanje onog čemu pribjegavamo, a to je korištenje socijalnih medija, youtube-a ili drugih stranica sa zabavnim sadržajima za našu djecu. Ukoliko djecu od samog početka privikavamo na neki jezik, oni će ga naravno bolje i lakše usvajati. Upravo je to slučaj i ovdje. Ukoliko želimo da naše dijete ima afinitet za neke jezike, sve aktivnosti trebamo usmjeriti ka tome. Danas imamo mogućnosti da skoro sve sadržaje pronađemo na različitim jezicima. Nagasila bih da ne trebamo postavljati ograničenja, učenje jezika nam otvara sva vrata u današnjem svijetu, a u budućnosti, uzrokovano enormno brzim tehničkim razvojem, biće nezamislivo ograničiti se na poznavanje jednog jezika.

2. Povezivanje jezika sa realnim situacijama kod svih dobnih skupina je odličan način usvajanja novog jezika. Povedite vaše dijete u kupovinu, a prije toga napišite listu za kupovinu na ciljnom jeziku i uvjerit ćete se u odlične rezultate. U djeci ćete probuditi istraživački duh, logičko razmišljanje i uvidjet ćete brojne prednosti učenja u autentičnim situacijama.

3. Povezujte nastavne sadržaje sa stranim jezicima. Takozvana CLIL metoda je odličan način da vaše dijete napravi poveznicu sa školskim sadržajima i sa stranim jezikom. Napravite sa vašim djetetom mali eksperiment sa školskim stvarima i posudom sa vodom. Utvrdite šta će potonuti, a šta će plutati. Ovim primjerom će se vaše dijete upoznati sa nazivima školskog pribora na stranom jeziku, sa glagolima plutati i tonuti, a pritom se i zabaviti.

4. Kombinirajte pokrete i pojmove. Kako kod odraslih, tako i kod djece vrijedi da ono što sami urade najbolje i zapamte. Pronađite pjesmu sa popratnim pokretima i upustite se u avanturu sa vašim djetetom. Oslobodite se svakodnevnog stresa i usput potaknite učenje. Rezultati su izvanredni!

5. U ranom djetinjstvu potičemo kretivnost čitanjem, odličan način kako da to povežemo sa stranim  jezikom je da slikovnicama potičemo priču, ubacujemo strane riječi, pogledamo zajedno i poslušamo već poznate priče i bajke. Ponavljate ovu aktivnost i uvjerit ćete se u rezultate.

Neka vas ne zavara tiha faza, kada se čini da dijete ne usvaja gradivo, imajte strpljenja i usmjerite se ka cilju koji će vaše dijete ostvariti, a to je poznavanje stranog jezika.

Ovo su neke od ideja koje vam predstavljam i koje možete već sad početi primjenjivati u radu sa djecom. U narednim blogovima moći ćete čitati nastavak, a vaša iskustva možete pisati u komentare, kako bismo zajedno pratili napredak svih nas.

Budućnost je u rukama djeteta.

Eldisa Družanović je diplomirala na Pedagoškom Fakultetu u Bihaću 2017. godine, te je na master studiju. Težište njenog master rada je na metodici nastave njemačkog jezika. U toku studija je metodičku i didaktičku praksu odradila u Gracu (Austrija) u Gimnaziji „Ursulinen“.  Trenutno zaposlena u Glossa- centru za njemački jezik kao koordinator PJ Bihać i kao nastavnik na kursevima za odrasle i djecu, te kao tutor na online kursevima. Stalni je sudski tumač za njemački jezik.

Imate pitanja na temu bloga ili učenja njemačkog jezika? Slobodno nam pišite. Rado ćemo izdvojiti vrijeme da vam pomognemo.

Podjelite članak:

Potrebna Vam je podrška i konsultacije?

Kontaktirajte nas i transparentno predstavite svoje izazove u učenju njemačkog jezika. Naš tim će Vam pomoći da se usmerite na pravi način i ostvarite najbolji napredak.

Uvek smo vam na raspolaganju!

Kako vam možemo pomoći?