Kako prepoznati vrsnog nastavnika i napraviti nabolji izbor za sebe ili svoje dijete?

Korisni članci

Dobri nastavnici predaju svoj predmet, odlični nastavnici pripremaju svoje učenike za budućnost!“

U posljednjih 18 godina u okviru različitih projekata obučila sam i usavršavala na stotine nastavnika širom svijeta. Na osnovu ličnog iskustva u ulozi roditelja, profesionalnog rada sa nastavnicima, ali i na osnovu naučnih činjenica iz oblasti obrazovanja, pedagogije i psihologije, u ovom tekstu ću da predstavim smjernice za prepoznavanje vrsnih nastavnika (na koji način možete da prepoznate vrsne nastavnike).

Kako sam izabrala nastavnike za svoju djecu?

Sve je počelo prije 8 godina, još dok su moja kćerka Valerija i moj sin Dominik bili u drugom, odnosno petom razredu osnovne škole. Otišla sam na informativni razgovor s Valerijinom učiteljicom jer je Valerija, koja je inače odlična, tada imala blagi pad u učenju. Učiteljica je bila svjesna njenog potencijala i tu promjenu je uočila na vrijeme. Znala je da je Valeriji potrebna pomoć drugih nastavnika, a da ja kao majka imam problem da to prihvatim, jer i sama dolazim iz obrazovne djelatnosti, a ovu situaciju doživljavam kao lični neuspjeh. Dakle, moja slabost u tom momentu je glasila: „Kako da prihvatim pomoć drugih nastavnika kada su moja djeca u pitanju, jer sam i ja „za Boga milog“ predstavnik iste profesije?“

Čudno je to u ljudskoj prirodi, a i poražavajuće, kada znaš da nešto izmiče kontroli, a iz nekih razloga ne možeš da ispratiš situaciju, i onda još blokiraš lični razvoj, koji bi trebalo da donese rezultate, uprkos tome što sam ja sama bila ta koja je podučavala i usavršavala druge ljude.

Nakon vrlo kvalitetnog i produktivnog razgovora sa učiteljicom moje kćerke, koji me je otrijeznio i dao mi jasan uvid u stvarnost, donijela sam odluku i izabrala nastavnike koji od tad prate moju djecu kroz njihovo školovanje. Sa ove tačke gledišta, s obzirom na to da se bavim i preduzetništvom, smatram da je to bila moja najbolja životna odluka i investicija.

Prvi i osnovni kriterijum kojim sam se vodila prilikom odabira nastavnika koji rade sa mojom djecom je vrlo važna činjenica koje sam bila svjesna zahvaljujući ličnim iskustvima stečenim u radu sa nastavnicima i učenicima, a to je da mi oponašamo naše učitelje i poistovjećujemo se sa njima kao svojim uzorom. Zato je najvažnije da je nastavnik emotivno zrela osoba i socijalno prilagođena ličnost sa jasnim vrijednosnim orijentacijama, jer je obrazovna profesija mnogo više od zanimanja.

Nakon svih ovih godina učešća izabranih nastavnika u životima moje djece, sad mogu da kažem da je ovaj kriterijum bio osnova koja je dovela do željenog rezultata u njihovom rastu i razvoju. Ti nastavnici su na Dominika i Valeriju pozitivno uticali, ne samo kad su u pitanju rezultati iz predmeta koje predaju, nego i na njihove kognitivne sposobnosti, način razmišljanja i zaključivanja, logiku, karakterne osobine, interesovanje za druge predmete i oblasti; uticali su na sposobnost istraživanja i adekvatnu obradu informacija. Dakle, radi se o mnogo široj slici, daleko obuhvatnijoj od samog predmeta koji predaju.

Meni lično ocjene nisu pokazatelj znanja ili konačnog uspjeha, nego ih vidim kao formalnost koja mora da se zadovolji onoliko dobro koliko je potrebno da bi se upisala željena srednja škola ili studij, a to moja djeca znaju. Mnogo mi je važnije da nastavnici djecu nauče kako da razmišljaju, kako da rješavanju probleme, da im pokažu – i vježbaju s njima – kako da dođu do informacija i kako da ih obrade. Da ih motivišu pričama da bi se zainteresovali za druge oblasti koje se mogu povezati sa predmetom koji predaju i, na kraju, da prepoznaju – i pomognu da se ostvari – potencijal djeteta za razvoj onoga što već nosi u sebi.

Ne predaje učitelj ono što želi, ne predaje učitelj ono što zna, učitelj predaje ono što jeste.“

Primjer pristupa vrsnog nastavnika u praksi

Navešću kao primjer pristup profesora matematike i fizike koji godinama radi sa Dominikom. On je tokom zajedničkih časova, pored obrade zadataka, Dominiku pričao interesantne priče o naučnicima iz navedenih oblasti, o njihovim životima i vremenu u kom su živjeli, i samim tim kod mog sina pobudio veliko interesovanje za istoriju. Sa stručnog stanovišta mogu da kažem da Dominik sad posjeduje vrlo mnogo informacija, sam istražuje, logički zaključuje i sposoban je da povalči paralele između istorijskih događaja i aktuelnih svjetskih tema.

Isti profesor trenutno priprema Dominika za upis na studij, a najveći uspjeh u ovom odnosu i radu sam uvidjela kada mi je Dominik iznio svoje mišljenje da se profesor vrlo detaljno i istraživački priprema za njihove susrete, jer obojica smatraju da su teme i zadaci vrlo kompleksni. Dominik je okarakterisao svog profesora kao vrlo vrijednog čovjeka, koji se i sam trudi, te sa velikom željom traži načine da mu pojednostavi kompleksnost zadataka da bi što bolje razumio gradivo i kako bi zajedno uspjeli u postizanju istog cilja. Meni je ova spoznaja mog djeteta i sposobnost da procijeni vrijednosti jednog učitelja vrednija nego jedan „tačno urađen matematički zadatak“, koji će, u to sam sigurna, s ovakvim pristupom u radu profesora i spoznajom djeteta svakako biti „tačno“ i urađen i neminovno dovesti do željenih rezultata.

Nastava je mnogo lakša nego vaspitanje. Za nastavu se mora samo nešto znati. Za vaspitanje se mora nešto biti.” – Adalbert Stifter

Da li se postignuće nastavnika može izmjeriti?

Izuzmemo li nastavničku profesiju, u većini sektora je lako odrediti najuspešnije. To mogu biti oni koji su ostvarili najveći prihod, ili najbolju proizvodnju, ponudili najbolju uslugu. Jednostavno je kada je učinak mjerljiv. U sistemu obrazovanja to nije nimalo lako, jer „proizvod“ nije lako ocijeniti.

Navešću tri kriterijuma na osnovu kojih se nastavnici često ocjenjuju kao najbolji, a da se ipak ne sagledava šira slika.

  1. Omiljeni nastavnik

Omiljeni nastavnik je poželjan epitet i korisna karakteristika, jer djeca i učenici lakše sarađuju s nekim ko im se dopadne, nego s nekim koga ne vole.  Ali, ovo je često mač sa dvije oštrice. Pitanje je koji su kriterijumi za dječiju ljubav, odnosno ljubav učenika. Učenici često vole nastavnike koji ih puštaju sa časa, sjede s njima u dvorištu, nazivaju ih prijateljima i poklanjaju im ocjene. Sve navedeno je daleko od manira dobrog nastavnika. Ovo nije kriterijum za izbor najboljeg nastavnika u zvaničnim komisijama, ali često izaziva problem u školama. Omiljenost može biti vrlo varljiv kriterijum, posebno u sredinama gdje su vrijednosti okrenute naopačke, a nije ni garancija za znanje, uspjeh i rezultate učenika.

  1. Nastavnik koji ostvaruje rezultate na takmičenjima

Ovo može da bude kvalitetan argument. To su dobri nastavnici, među najboljima, oni se izdvajaju, ali još mnogo toga je potrebno da bi bili najbolji. Oni ne rade ništa loše, tako treba i da nastave, ali veliki udio u ovom rezultatu ima i učenik i predmet koji nastavnik predaje. 

  1. Harizmatični nastavnici

Među nama su veoma harizmatični nastavnici, oni koji dobro koriste lični marketing, ali ostaje pitanje koliko su vješti u svojim učionicama. Često imamo slučaj da na internetu, na društvenim mrežama, primijetimo nastavnike koji okupljaju veliki broj pristalica, iznose svoje stavove i na taj način doprinose zajednici. Ovo su kvalitetni ljudi, ali oni ne moraju nužno biti i kvalitetni nastavnici.

Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje drugom dati.”

Koji tip nastavnika je presudan za postignuće učenika?

Srećan učenik je učenik koji ima priliku da upozna nastavnika koji je i sam u potrazi za blagom i koji mu želi pomoći da razvije ono što već nosi u sebi. To je upravo ono što je John Hattie izdvojio u svojoj velikoj metastudiji kao odlučujući faktor za uspješan proces učenja. Radi se o sposobnosti nastavnika da se uživi u ličnost svoga učenika da bi osjetio što mu je potrebno. Neki možda trebaju više strukture, neki više slobode, a neki zadovoljavanje nekih nezadovoljenih potreba. Ako je nastavnik sposoban da sve ovo prepozna, onda sve i funkcioniše.

Ono što je Hattijeva studija pokazala zapravo je jednostavno. Dobar je samo onaj učitelj koji voli učenike. Neuronauka u tom smislu kaže da je to kvalitet, odnosno sposobnost koja se ne može naučiti na fakultetima, nego stalnim radom na sebi i kroz edukacije. Neprestani pokušaji profesionalizacije nastavnika zapravo zaobilaze ono što je zaista važno: vrijednosti koje njeguje nastavnik, njegove stavove i nastup, a to se stiče iskustvom i cjeloživotnim učenjem. Neuronauka takođe kaže da je učenje pomoću iskustva ono što je u životu zaista važno, a ne učenje napamet koje se traži u školama i samo opterećuje ljudski mozak i ne vodi razvoju funkcionalnog načina razmišljanja.

Najbolji učitelji ujedno su i najzahtjevniji učitelji: oni od učenika zahtijevaju razmišljanje“ 

Karakteristike i obrazac ponašanja vrsnih nastavnika

  • Voli predmet koji predaje i ima veliko znanje o njemu. Dobro poznaje materiju koju predaje i sposoban je da učenicima gradivo učini privlačnim i zanimljivim, tako što upotrebljava različite tehnike i alate, pa učenici mogu da efikasno usvoje potrebnu količinu znanja.

  • Ima jasan stav i posebnu ličnost. Svjestan je činjenice da je na sceni 24 sata, tako da u skladu sa tim i živi, on zna kako da komunicira sa svojom publikom. Sposoban je da kontroliše svoje okruženje, zato što se bez discipline ne može postići ništa vrijedno. Ima potpunu kontrolu nad onim što se događa oko njega, ali nije strog. On je „baršunasta ruka u željeznoj rukavici“, topao je i velikodušan, ali s njim nema šale.

  • Radi naporno, ulaže velik trud u pripremanje nastave i odvaja vrijeme za učenike. Voli djecu I ljude, pokazuje interesovanje za njih. Poznaje razvojnu psihologiju, psihologiju različitih uzrasta, cijeni jedinstvenost ličnosti, sposoban je posmatrati ponašanje djece i odraslih i donositi racionalne zaključke. Može procijeniti intelektualni potencijal i izgraditi strategiju individualnog razvoja. Kreativan je, strpljiv, tolerentan i lako komunicira, dakle posjeduje izvrsne komunikacijske vještine!

  • Sposoban je da se nosi sa stresom. Strastven je u odnosu sa školom i učenicima, želi da svi učenici napreduju. Također je vrlo organiziovan i dobar menadžer u učionici, zato što prelazak s jedne teme na drugu u nekoliko sekundi, praćenje pojedinaca, pamćenje dodatnih dužnosti koje su njegova obaveza, vođenje evidencija i baza podataka zahtijevaju dobru organizaciju.

  • On očekuje puno od svojih učenika. To je karakteristika svih najboljih učitelja. Oni su odlučni u uvjerenju da će svaki učenik savladati njihov predmet. Taj stav je osnov za sve što slijedi. Npr. učenici koji naprave nezadovoljavajuće rezultate moraju ponoviti svoj rad sve dok ne postignu minimalni očekivani nivo. Vrlo im je važno da imaju potvrdu da li su učenici razumjeli sve što su rekli ili sproveli u nastavi. Oni vjeruju da su trud učenika i kvalitet poučavanja, a ne samo učenikova sposobnost, presudni za napredak učenika. Stoga kod ovih nastavnika i manje sposobni učenici također nauče gradivo i dođu do rezultata.

  • On je stručnjak koji svijet vidi na poseban način, drugačije od početnika čije je viđenje često određeno upravo onim što ne vide. On je sposoban da simulira događaje i probleme i da predvidi ono što će se desiti. Sposoban je početi rješavati problem u učionici i prije nego se on pojavi. Treba mu više vremena da donese određenu odluku s obzirom na to da ima više znanja koje treba da procesuira, ali njegova odluka, kada je jednom donešena, po pravilu je ispravna. On čuva svoju energiju i mnogo toga napravi “na autopilotu”, jer se služi prethodnim iskustvom. Njemu je u fokusu promišljanje praktičnog rada i razmatranje načina kako i zašto se određena pojava dešava.

  • Za njega je cjeloživotno učenje prirodno stanje. Neprestano radi na sebi, reflektuje, čita, informiše se o aktuelnostima, stalno posjećuje edukacije.

Ako učitelj stalno koristi iste strategije, a učenik je stalno neuspješan, ko od njih dvojice zapravo sporo uči?” – Eric Jensen

Svijet se neprestano kreće. Ima li nastavnik pravo ostati isti?

Teško da će takav nastavnik biti koristan društvu. Samo oni koji su sposobni savladati sami sebe i procijeniti nove informacije moći će voditi aktivnu i izuzetnu djecu.

Nastavnici 21. vijeka su energični, obrazovani ljudi, koji se lako prilagođavaju promjenama i konstantno rade na sebi i stručno se usavršavaju. To su stručnjaci koji dobro poznaju sebe, svoje okruženje, predmet koji predaju, takođe su suptilni psiholozi koji umiju prenijeti znanje svakom učeniku u skladu s njegovim potrebama. Uspješan i efikasan predstavnik ove profesije razumije i jedinstvenost djece i omladine našeg vremena, poštujući njihovu ličnost.

Idućih pedeset godina neće biti važno koji auto vozite, u kakvoj kući živite, koliko novca imate u banci ili kakvu odjeću nosite. No svijet može biti barem malo bolji odigrate li važnu ulogu u životu djeteta.“

Imate pitanja na temu bloga ili učenja njemačkog jezika? Slobodno nam pišite. Rado ćemo izdvojiti vrijeme da vam pomognemo.

Podjelite članak:

Potrebna Vam je podrška i konsultacije?

Kontaktirajte nas i transparentno predstavite svoje izazove u učenju njemačkog jezika. Naš tim će Vam pomoći da se usmerite na pravi način i ostvarite najbolji napredak.

Uvek smo vam na raspolaganju!

Kako vam možemo pomoći?