fbpx

Kurs njemačkog jezika za osnovce – UPIS U TOKU!

Pridruži se novom semestru za kurseve njemačkog jezika za djecu u Glossi! Iskoristite priliku na vrijeme i rezervišite djeci mjesto u grupi za djecu školskog uzrasta 5. i 6. razred! Ostvari 10% popusta na kurs!

Djeca pohađaju nastavu u školi u naizmjeničnim smjenama? Ni ovo nije problem, jer se nastava odvija u sljedećim terminima utorkom i četvrtkom:

  • kada su djeca 1. smjena: 9:00-9:45
  • kada su djeca 2. smjena: 15:00-15:45

Zašto Glossa kurs njemačkog za djecu?

Glossa kursevi njemačkog jezika vode do praktičnog znanja koje djeca mogu da primijene u realnoj komunikaciji i još mnogo više! Djeca će tokom Glossa kurseva ostvariti sljedeće:

  • uspješno uče njemački jezik na određenom nivou i mogu da ga slobodno koriste u komunikaciji,
  • učenje je mogućeu u učionici ili online – djeca i roditelji biraju,
  • stiču kompetencije i vještine učenja koje mogu da primijene i na drugim školskim predmetima,
  • razvijaju vještine komunikacije, socijalne kompetencije i vještine primjene postojećih znanja u okviru učenja neke nove materije,
  • razvijaju vještinu kreativnog razmišljanja kroz nastavu njemačkog jezika,
  • stiču znanja iz njemačkog jezika kojima mogu poboljšati i rezultate u školi.

Kursevi za djecu i tinejdžere su podijeljeni po nivou znanja i straosnim uzrastom te su program, pristup i materijali za učenje posebno prilagođeni nižem dječijem uzrastu, osnovcima, srednjoškolcima i tinejdžerima. Djeca koja imaju predznanje rade besplatan ulazni test, te se integrišu u grupe koje odgovaraju predznanju i uzrastu. Na ovaj način smo osigurali uspješno učenje za sve uzraste.

Stručno nastavno osoblje vodi vašu djecu do cilja

Ono što mi smatramo najvažnijim – koji god model učenja da izaberete (učionica ili onlajn), vaše će imati stalnu stručnu podršku nastavnika na svakom koraku. Na taj način osiguravamo uspješno učenje i praćenje napretka djece, o čemu redovno izvještavamo vas roditelje.

Naša metodogija i pristup omogućavaju djeci uspješno učenje njemačkog jezika i razvoj vještina i kompetencija ključnih za 21. vijek!

Već 10 godina smo posvećeni uvođenju inovacija u procesu učenja u korak sa vremenom, kao i cjeloživotnom sticanju znanja i razvoju potencijala naših polaznika! Posjetite nas i uvjerite se!

Prijavite djecu već sada i opsigurajte dodatni popust od 10%! Broj mjesta je ograničen.

Dodatne informacije ili prijava za kurs sa popustom putem formulara u produžetku ili na 065 023 067.