fbpx

Kurs njemačkog za djecu – VELIKI GLOSSA UPISNI ROK

Uskoro počinje novi semestar i vrijeme za veliki upisni rok na kurseve njemačkog jezika za djecu u Glossi! Iskoristite priliku na vrijeme i rezervišite djeci mjesto u jednoj od grupa koje počinju sa nastavom 12.2.! Formiramo grupe za djecu od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta.

Zašto Glossa kurs njemačkog za djecu?

Glossa kursevi njemačkog jezika vode do praktičnog znanja koje djeca mogu da primijene u realnoj komunikaciji i još mnogo više! Djeca će tokom Glossa kurseva ostvariti sljedeće:

  • uspješno uče njemački jezik na određenom nivou i mogu da ga slobodno koriste u komunikaciji,
  • učenje je mogućeu u učionici ili online – djeca i roditelji biraju,
  • stiču kompetencije i vještine učenja koje mogu da primijene i na drugim školskim predmetima,
  • razvijaju vještine komunikacije, socijalne kompetencije i vještine primjene postojećih znanja u okviru učenja neke nove materije,
  • razvijaju vještinu kreativnog razmišljanja kroz nastavu njemačkog jezika,
  • stiču znanja iz njemačkog jezika kojima mogu poboljšati i rezultate u školi.

Kursevi za djecu i tinejdžere su podijeljeni po nivou znanja i straosnim uzrastom te su program, pristup i materijali za učenje posebno prilagođeni nižem dječijem uzrastu, osnovcima, srednjoškolcima i tinejdžerima. Djeca koja imaju predznanje rade besplatan ulazni test, te se integrišu u grupe koje odgovaraju predznanju i uzrastu. Na ovaj način smo osigurali uspješno učenje za sve uzraste.

Stručno nastavno osoblje vodi vašu djecu do cilja

Ono što mi smatramo najvažnijim – koji god model učenja da izaberete (učionica ili onlajn), vaše će imati stalnu stručnu podršku nastavnika na svakom koraku. Na taj način osiguravamo uspješno učenje i praćenje napretka djece, o čemu redovno izvještavamo vas roditelje.

Naša metodogija i pristup omogućavaju djeci uspješno učenje njemačkog jezika i razvoj vještina i kompetencija ključnih za 21. vijek!

Već 10 godina smo posvećeni uvođenju inovacija u procesu učenja u korak sa vremenom, kao i cjeloživotnom sticanju znanja i razvoju potencijala naših polaznika! Posjetite nas i uvjerite se!

Prijavite djecu već sada! Broj mjesta je ograničen.

Dodatne informacije ili prijava putem formulara u produžetku ili na +387 65 023 067.

Grupe počinju sa nastavom 12.2.2022.