fbpx

Kursevi

Kreirani po najsavremenijoj metodologiji,
Glossa kursevi obuhvataju sve nivoe znanja kao i pripreme za polaganje zvaničnih sertifikata.

Izdvojeni kursevi

Kursevi za odrasle

Kursevi njemačkog jezika za odrasle podijeljeni su po nivoima znanja od A1 do C1, a završetkom dva kursa kompletiraš jedan jezički nivo. U ponudi su i kursevi sa intenzivnijom dinamikom, a za svaki kurs možeš odabrati metodologiju koja ti najviše odgovara – u redovnoj učionici ili online, uz podršku nastavnika korak po korak.

Kursevi za djecu i tinejdžere

Kursevi njemačkog jezika za djecu i tinejdžere svih nivoa organizovani su po uzrastu i nivou predznanja. Od najmlađih polaznika od 3 godine do srednjoškolaca – kursevi su kreirani sa prilagođenim pristupom svakoj grupi, koristeći savremene metode za učenje, uz podršku nastavnika korak po korak.

Intenzivni ljetnji kursevi

U učionicama ili online, djeca mogu usavršiti određeni nivo njemačkog jezika kroz intenzivne ljetne kurseve za svega nekoliko sedmica! 

Grupe za intenzivne ljetne dječije kurseve njemačkog jezika podijeljene su u odnosu na intenzitet i nivo znanja. Kursevi se organizuju kroz nekoliko metoda učenja, u zavisnosti od programa, a nastava se održava u učionici, u prirodi, online ili kombinacijom učenja u učionici i na online platformama.

Individualna nastava

Individualni časovi njemačkog jezika “1 na 1” koji podrazumijevaju direktan rad sa nastavnikom njemačkog jezika u skladu sa dogovorenim ciljevima, intenzitetom i dinamikom. Pored fleksibilnosti, imaš mogućnost da izabereš da li ćeš nastavu pohađati u učionici ili online.

Pripremna nastava

Kursevi pripremne nastave imaju za cilj da te pripreme za uspješno polaganje zvaničnih Goethe ispita kroz simulaciju kompletnog ispita i vježbanje konkretnih zadataka za ispit, uz vođstvo iskusnih predavača. Pripremni kursevi se organizuju po novoima od A1 do C1, i u ponudi su u redovnoj učionici ili online.

Specijalizovani kursevi

Specijalizovani kursevi su prilagođeni posebnim grupama polaznika, kreirani su sa specifičnim ciljevima u komunikaciji i posvećeni užim stručnim oblastima (kurs za zdravstvene radnike, kurs poslovnog njemačkog jezika..). Oblik nastave, program i dinamika definišu se u skladu sa potrebama.