Individualna nastava

Individualna nastava SPECIJAL

Virtuelna učionica

Individualna nastava je odlično rješenje ukoliko niste u prilici da nastavu njemačkog jezika pohađate u okviru redovnog kursa zbog dnevnih obaveza koje vam to ne dozvoljavaju.

Ovaj oblik učenja podrazumijeva rad jednog profesora i jednog polaznika u terminima koje polaznik prethodno dogovori sa svojim profesorom. Pored termina, polaznik sa profesorom određuje i intenzitet pohađanja nastave. Na taj način individualna nastava omogućava dodatnu fleksibilnost na osnovu koje polaznici lakše mogu planirati svoje učenje njemačkog jezika.

Online individualni časovi se održavaju putem virtuelne ulionice, uz upotrebu nastavnog materijala koji se koristi i za standardne kurseve njemačkog jezika.

Nastavni sadržaj se definiše nakon prvog sastanka i dogovora polaznika i nastavnika. 

Uzimajući u obzir ciljeve koje polaznik želi postići, preporučuje se najefikasniji model učenja.

Dinamika

Po dogovoru.

Koja ću znanja steći?

  • Ovladaćeš vještinama govora, slušanja, pisanja i čitanja njemačkog jezika na odabranom jezičkom nivou
  • Dobićeš direktnu podršku nastavnika u savladavanju njemačkog jezika

Nivo

Od A1 do C2
Nivo se određuje u skladu sa nivoom znanja polaznika.

Sertifikat

Cijena kursa

39 KM

Šta dobijaš?
Virtuelna učionica

Fleksibilnost vremena

Podrška i feedback nastavnika

Različiti alati na platformi

Multimedijalni sadržaj

Interakcija sa polaznicima

Sertifikat o savladanom jkezičkom nivou