fbpx
Individualna nastava

Individualna nastava – PAKET 2 (20 časova)

Fizička učionica, Virtuelna učionica

Individualna nastava je odlično rješenje ukoliko niste u prilici da nastavu njemačkog jezika pohađate u okviru redovnog kursa zbog dnevnih obaveza koje vam to ne dozvoljavaju.

Ovaj oblik učenja podrazumijeva rad jednog profesora i jednog polaznika u terminima koje polaznik prethodno dogovori sa svojim profesorom. Pored termina, polaznik sa profesorom određuje i intenzitet pohađanja nastave. Na taj način individualna nastava omogućava dodatnu fleksibilnost na osnovu koje polaznici lakše mogu planirati svoje učenje njemačkog jezika.

Svi individualni časovi se održavaju u prostorijama Glossa-centra, uz upotrebu učionica i nastavnog materijala koji se koriste i za standardne kurseve njemačkog jezika.

Nastavni sadržaj se definiše nakon prvog sastanka i dogovora polaznika i nastavnika. 

Uzimajući u obzir ciljeve koje polaznik želi postići, preporučuje se najefikasniji model učenja.

Dinamika

Po dogovoru.

Koja ću znanja steći?

  • Ovladaćeš vještinama govora, slušanja, pisanja i čitanja njemačkog jezika na odabranom jezičkom nivou
  • Dobićeš direktnu podršku nastavnika u savladavanju njemačkog jezika

Nivo

Od A1 do C2
Nivo se određuje u skladu sa nivoom znanja polaznika.

Sertifikat

Cijena kursa

500 KM

Šta dobijaš?
Fizička učionica

Podrška i feedback nastavnika

Timski rad

Materijal dostupan zauvek

Multimedijalni sadržaj

Sertifikat o savladanom jezičkom nivou