fbpx
Intenzivni ljetnji kursevi

Kindersommerkurs 3

Fizička učionica

Iskoristi ljeto na pametan način!

Glossa pruža mogućnost da djeca i omladina standarne kurseve jezika završe preko leta za kraće vreme  – za svega nekoliko sedmica preko ljeta.

Intenzivni ljetni kursevi organizuju se tokom JUNA i JULA, a možeš da biraš i intenzitet kursa – 3 ili 5 puta sedmično, po dva školska časa.⁣

Sada imaš priliku da ovladaš njemačkim jezikom uz pomoć savremene platforme za učenje i što je najbitnije – u tom procesu nećeš biti sam – tvoj nastavnik njemačkog jezika biće ti podrška tokom cijelog procesa učenja, a zajedničke sesije sa vršnjacima učiniće učenje zabavnijim.⁣

Dinamika

Broj nastavnih jedinica: 36

Dinamika i trajanje:

Na raspolaganju su kursevi različitih intenziteta:

  • 3 puta sedmično, po dva školska časa – ukupno 6 školskih časova sedmično
  • 5 puta sedmično, po dva školska časa – ukupno 10 školskih časova sedmično

Termini nastave se definišu u direktnoj komunikaciji sa polaznikom, na osnovu ponuđenih raspoloživih termina u određenom semestru.

Finalni termini nastave se definišu u direktnoj komunikaciji sa polaznikom na osnovu ponuđenih raspoloživih termina. 

Glossa-centar zadržava pravo izmjene termina u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Koja ću znanja steći?

  • Vještine govora, slušanja, pisanja i čitanja njemačkog jezika na odabranom jezičkom nivou
  • Upoznavanje se sa njemačkom kulturom 
  • Razvoj discipline i vještina potrebnih za uspešno samostalno učenje, kao i timski rad
  • Sposobnost ciljanog i strukturiranog učenja, kao i odgovornost za sopstveno napredovanje.

Nivo

B1
Nepripremljeni možete učestvovati u razgovorima o poznatim temama i temama od interesovanja. Možete prepričati priču ili sadržaj knjige ili filma, ali i opisati svoje reakcije. Možete razumjeti glavni sadržaj mnogih TV i radio programa o tekućim temama, te razumjeti standardni govor u poslu, školi, na odmoru, itd. Možete se snaći u većini situacija dok putujete u neku zemlju njemačkog govornog područja.

Sertifikat

Nakon obaveznog završnog testiranja, svi polaznici koji uspešno polože test dobijaju potvrdu o pohađanju kursa na odabranom jezičkom nivou, uz opisnu ocjenu znanja.

Cijena kursa

Šta dobijaš?
Fizička učionica

Podrška i feedback nastavnika

Timski rad

Materijal dostupan zauvek

Multimedijalni sadržaj

Sertifikat o savladanom jezičkom nivou