Kursevi za djecu i tinejdžere

KINDERKURS 1 Kikus 3/1

Fizička učionica

Ovi kursevi namijenjeni su djeci predškolske i mlađe školske dobi.

Dobro osmišljenim repertoarom pedagoških elemenata i didaktičkih metoda, igrom, pjesmom, crtanjem, bojenjem i drugim aktivnostima, djeca lako usvajaju osnovni vokabular i izgovor, istovremeno stičući pozitivan odnos prema radnim navikama.

Djeca, posebno u predškolskom uzrastu, imaju mnogo veće šanse da strani jezik govore bez stranog akcenta jer do tada njihov govorni aparat još uvek nije završio sa razvojem. Razvoj kognitivnih i motoričkih sposobnosti prema najnovijim istraživanjima u najranijem uzrastu izuzetno je intenzivan. Djeca uživaju u učenju novog, vole izazove i usvajaju nove riječi i jezičke konstrukcije bez straha od neuspjeha.

Nastava se za ovaj uzrast organizuje prema posebnom programu razvijenom od strane stručnog pedagoškog i nastavnog tima Glossa-centra, uz upotrebu posebno kreiranih nastavnih materijala, prilagođenih ovom uzrastu.

Dinamika

Broj nastavnih jedinica: 36

Dinamika i trajanje:

Dinamika: 2 časa sedmično

Ukupno trajanje: 18 sedmica

Termini nastave se definišu u direktnoj komunikaciji sa polaznikom, na osnovu ponuđenih raspoloživih termina u određenom semestru.

Finalni termini nastave se definišu u direktnoj komunikaciji sa polaznikom na osnovu ponuđenih raspoloživih termina. 

Glossa-centar zadržava pravo izmjene termina u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Koja ću znanja steći?

Djeca na način posebno prilagođen njihovom uzrastu usvajaju osnovni vokabular i izgovor, istovremeno stičući pozitivan odnos prema radnim navikama. Razvijaju kognitivne i motoričke sposobnosti a kroz igru se uče i timskom radu.

Nivo

A1
Možete upotrebljavati jednostavne fraze i rečenice kako biste opisali predmete i pojave. Možete napisati razglednicu ili kratku poruku, te razumjeti veoma kratak i jednostavan tekst.

Sertifikat

Nakon obaveznog završnog testiranja, svi polaznici koji uspešno polože test dobijaju potvrdu o pohađanju kursa na odabranom jezičkom nivou, uz opisnu ocjenu znanja.

Cijena kursa

189 KM

Šta dobijaš?
Fizička učionica

Podrška i feedback nastavnika

Timski rad

Materijal dostupan zauvek

Multimedijalni sadržaj

Sertifikat o savladanom jezičkom nivou