fbpx
Kursevi za odrasle

Kurs njemačkog jezika za odrasle A1/1

Virtuelna učionica +

Glossa Online kursevi kreirani su sa ciljem da uz odgovarajuću podršku nastavnika korak po korak uspješno naučite njemački jezik na izabranom jezičkom nivou. Nastavnici vode grupne online sesije, prate sve aktivnosti i napredak svakog polaznika, a na raspolaganju su tokom kursa za neograničen broj pitanja i nedoumica. Jezik se uči kroz interaktivan i multimedijalni sadržaj, a tokom rada na Glossa platformama razvijaju se vještine potrebne za uspješan samostalni i timski rad.

Online kursevi po metodologiji Virtuelna učionica + podrazumijevaju fleksibilno učenje njemačkog jezika uz online grupne sesije jednom sedmično i interaktivnu platformu sa svim materijalima dostupnu polaznicima 24h na svim uređajima. Virtuelna učionica + osim interaktivnih i multimedijalnih sadržaja sadrži i online biblioteku sa snimljenim svim online sesijama. U izvođenju online nastave se koriste savremene platforme  Moodle i BigBlueButton, a naši predavači kvalifikovani su i posebno obučeni za nastavu na daljinu. Kod modela učenja Virtuelna učionica + sav nastavni materijal integrisan je u online platformu.

Plan i program kursa kreiran je po nivoima u odnosu na Standarde Evropskog referentnog okvira.

Dinamika

Trajanje ovog kursa u Virtuelnoj učionici + je 9 sedmica.

Termini učenja su fleksibilni + jedan fiksni termin prema dogovoru tutora sa grupom.

Finalni termini nastave se definišu u direktnoj komunikaciji sa polaznikom na osnovu ponuđenih raspoloživih termina. 

Glossa-centar zadržava pravo izmjene termina u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Koja ću znanja steći?

  • Ovladaćeš vještinama govora, slušanja, pisanja i čitanja njemačkog jezika na odabranom jezičkom nivou
  • Upoznaćeš se sa njemačkom kulturom 
  • Unaprijedićeš komunikaciju u online-svijetu i informatičke i socijalne kompetencije
  • Razvićeš disciplinu i vještine potrebne za uspešno samostalno učenje na daljinu

Nivo

A1
Možete upotrebljavati jednostavne fraze i rečenice kako biste opisali predmete i pojave. Možete napisati razglednicu ili kratku poruku, te razumjeti veoma kratak i jednostavan tekst.

Sertifikat

Nakon obaveznog završnog testiranja, svi polaznici koji uspešno polože test dobijaju potvrdu o pohađanju kursa na odabranom jezičkom nivou, uz opisnu ocjenu znanja.

Cijena kursa

273 KM

Šta dobijaš?
Virtuelna učionica +

Fleksibilnost vremena

Podrška i feedback nastavnika

Dostupnost materijala na platformi 24/7

Različiti alati na platformi

Multimedijalni sadržaj

Interakcija sa polaznicima

Sertifikat o savladanom jezičkom nivou