fbpx
Kursevi za odrasle

Kurs njemačkog jezika za odrasle A1/1

Fizička učionica

Kursevi u fizičkim učionicama održavaju se u poslovnicama Glossa-centra po odabranoj dinamici i kreirani su sa ciljem da uz odgovarajuću podršku nastavnika korak po korak uspješno naučite njemački jezik na izabranom jezičkom nivou. Naši iskusni nastavnici vode grupne časove, prate sve aktivnosti i napredak svakog polaznika, a na raspolaganju su tokom kursa za neograničen broj pitanja i nedoumica.

Moderan pristup učenju jezika podrazumijeva korišćenje multimedijalnog sadržaja i kreativnih zadataka kao i razvijanje vještina samostalnog učenja i timskog rada kroz interakciju sa polaznicima.

Udžbenici ne ulaze u cijenu kursa.

Plan i program kursa kreiran je po nivoima u odnosu na Standarde Evropskog referentnog okvira.

Dinamika

Broj nastavnih jedinica: 60

Dinamika i trajanje:

Možete da birate standardnu ili intenzivnu dinamiku kursa (2/3/4/5 x sedmično) u trajanju od 90 minuta.

Jedan kurs od A1.1 do B1.2  možete završiti za od 6 do 15 sedmica (zavisno od intenziteta pohađanja nastave).

  • 2x sedmično po 2 časa: 15 sedmica
  • 3x sedmično po 2 časa: 10 sedmica
  • 4x sedmično po 2 časa: 7,5 sedmica (*samo od 17:00h)
  • 5x sedmično po 2 časa: 6 sedmica

Termini nastave: 

17:00-18:30, 18:45-20:15, 20:30-22:00

Finalni termini nastave se definišu u direktnoj komunikaciji sa polaznikom na osnovu ponuđenih raspoloživih termina. 

Glossa-centar zadržava pravo izmjene termina u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Koja ću znanja steći?

  • Ovladaćeš vještinama govora, slušanja, pisanja i čitanja njemačkog jezika na odabranom jezičkom nivou
  • Upoznaćeš se sa njemačkom kulturom
  • Razvićeš disciplinu i vještine potrebne za uspešno samostalno učenje
  • Razvićeš vještinu učenja kroz timski rad

Nivo

A1
Možete upotrebljavati jednostavne fraze i rečenice kako biste opisali predmete i pojave. Možete napisati razglednicu ili kratku poruku, te razumjeti veoma kratak i jednostavan tekst.

Sertifikat

Nakon obaveznog završnog testiranja, svi polaznici koji uspješno polože test dobijaju potvrdu o pohađanju kursa na odabranom jezičkom nivou, uz opisnu ocjenu znanja.

Cijena kursa

273 KM

Šta dobijaš?
Fizička učionica

Podrška i feedback nastavnika

Timski rad

Materijal dostupan zauvek

Multimedijalni sadržaj

Sertifikat o savladanom jezičkom nivou