fbpx
Pripremna nastava

Pripremna nastava nivo A1

Virtuelna učionica +

Glossa online pripremna nastava za polaganje zvaničnih ispita obuhvata vježbanje sve 4 jezičke veštine: čitanje, slušanje, pisanje i usmeno izražavanje, vježbanje konkretnih zadataka za ispit i simulaciju usmenog dijela ispita.

Ukoliko izaberete model učenja Virtuelnu učionicu + dobijate mogućnost za intenzivni rad na platformi kada god za to imate vremena – dostupnoj 24 časa na svim uređajima.

Pripremni kursevi traju oko 2 sedmice i organizuju se po novoima – od A1 do C1.

Zertifikat A1: Start Deutsch 1 je ispit o poznavanju njemačkog jezika za odrasle. Potvrđuje sasvim jednostavno poznavanje njemačkog jezika i odgovara prvom stepenu (A1) na šestostepenoj skali jezičkih kompetencija Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).

Nastavom su na platformi predviđena po tri primjerka svakog modula za čitanje, slušanje i pisanje i 4 simulacije usmenog dijela ispita.

Pripremna nastava sprovodi se korak po korak uz podršku kvalifikovanih predavača u Glossa centru od kojih polaznici dobijaju i dodatne korisne savjete i smijernice za uspješno polaganje zvaničnih ispita iz njemačkog jezika.

Dinamika

Školskih časova: 12 

(6 časova u virtuelnoj učionici + 6 časova na platformi)

Ukupno trajanje: 14 dana 

Termini nastave se definišu u direktnoj komunikaciji sa polaznikom, na osnovu ponuđenih raspoloživih termina u određenom semestru.

Finalni termini nastave se definišu u direktnoj komunikaciji sa polaznikom na osnovu ponuđenih raspoloživih termina. 

Glossa-centar zadržava pravo izmjene termina u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Koja ću znanja steći?

  • Pripremićeš se uz stručnu podršku za polaganje zvaničnih ispita iz njemačkog jezika na odabranom jezičkom nivou
  • Upoznaćeš se sa svim dijelovima ispita iz svih modula
  • Kreiraćeš strategiju neophodnu za uspješno savladavanje ispita

Nivo

A1
Možete upotrebljavati jednostavne fraze i rečenice kako biste opisali predmete i pojave. Možete napisati razglednicu ili kratku poruku, te razumjeti veoma kratak i jednostavan tekst.

Sertifikat

Cijena kursa

210 KM

Šta dobijaš?
Virtuelna učionica +

Fleksibilnost vremena

Podrška i feedback nastavnika

Dostupnost materijala na platformi 24/7

Različiti alati na platformi

Multimedijalni sadržaj

Interakcija sa polaznicima

Sertifikat o savladanom jezičkom nivou