fbpx
Specijalizovani kursevi

Specijalizovani kurs

Fizička učionica

Glossa – centar za njemački jezik kreira specijalizovane kurseve njemačkog jezika prilagođene specifičnim ciljevima u komunikaciji i užim stručnim oblastima koji će pomoći da se ispune posebni ciljevi Vaše kompanije/tima.

Korporativni  kursevi za preduzeća (npr. Business German) se održavaju na svim nivoima učenja, a kursevi su prilagođeni potrebama poslovanja pravnih lica, te stoga imaju prilagodjiv sadržaj i intenzitet pohađanja nastave.

U skladu sa užom specifičnom oblasti kojom se bavite (npr. zdravstvo, pravo, marketing) Glossa – centar će kreirati kurs po vašoj meri, sa programom i dinamikom koji će odgovarati vašim potrebama.

Glossa kursevi njemačkog jezika održavaju se u učionicama u našim poslovnicama uz mogućnost dolaska našeg nastavnika “in-house” u gradovima gdje imamo poslovnice, a svi kursevi mogu se sprovoditi i online – putem naših platformi Virtuelna ulionica i Virtuelna ulionica +.

Kontaktirajte Glossa centar ukoliko ste zainteresovani za kreiranje specijalizovanog kursa njemačkog jezika.

Dinamika

Po dogovoru

Koja ću znanja steći?

  • Ovladaćeš vještinama govora, slušanja, pisanja i čitanja njemačkog jezika na odabranom jezičkom nivou
  • Dobićeš direktnu podršku nastavnika u savladavanju njemačkog jezika

Nivo

Od A1 do C2
Nivo se određuje u skladu sa nivoom znanja polaznika.

Sertifikat

Nakon obaveznog završnog testiranja, svi polaznici koji uspešno polože test dobijaju potvrdu o pohađanju kursa na odabranom jezičkom nivou, uz opisnu ocjenu znanja.

Cijena kursa

Šta dobijaš?
Fizička učionica

Podrška i feedback nastavnika

Timski rad

Materijal dostupan zauvek

Multimedijalni sadržaj

Sertifikat o savladanom jezičkom nivou