Program lojalnosti

Loyality program

Polaznici Glossa – centra za njemački jezik ostvaruju pravo na određene pogodnosti, a prema Loyality programu, u skladu sa internom politikom Glossa – centra za njemački jezik. Korišćenje pogodnosti prema Loyaliti programu ne može biti korišćeno zajedno sa akcijskim popustima ponuđenim od strane Glossa – centra za njemački jezik.

 1. STANDARDNI KURSEVI

Odrasli:

 1. Svaki polaznik ima pravo na popust od 10% na treći kurs zaredom, i isti popust važi za svaki naredni kurs, popusti se ne sabiraju.
 2. Studenti koji daju na uvid validan studentski indeks ostvaruju popust od 10% na sve kurseve, popusti se ne sabiraju.
 3. Jedan član uže porodice (djeca, supružnici) ima pravo na popust od 10% na sve kurseve. Ukoliko oba člana uže porodice idu istovremeno na kurs, jedan od članova ostvaruje pravo na popust.
 4. Osobe koje putuju iz druge opštine, uz dokaz o prebivalištu ili ličnu kartu, ostvaruju popust od 10% na svaki kurs, popusti se ne sabiraju.
 5. Popust za preporuku: Ako osoba koja se prvi put upisuje u Glossa-centar nije registrovana u sistemu, mora platiti punu cijenu kursa, osim ako ispunjava uslove za popust koji su navedeni u tačkama 2 i 4. Osoba koja već pohađa naše kurseve, a preporučila je Glossa-centar nekom novom polazniku, ostvaruje 15% popusta na svoj naredni kurs. Prilikom upisa, treba da naznači ko je ta osoba koja je preporučila Glossu i koja će dobiti taj popust.
 6. Ponuda paketa kurseva:

Odrasli:

 • Polaznik koji kupi i plati dva kursa odjednom, ostvaruje popust od 15% na svaki pojedinačni
 • Polaznik koji kupi i plati tri kursa odjednom, ostvaruje popust od 20% na svaki od ta tri kursa. Ostali popusti se ne primenjuju u ovim slučajevima.
 • Popusti druge vrste ne mogu da se zbrajaju na gore navedena dva popusta.

Djeca:

 • Polaznik koji kupi i plati dva dječija kursa (36 nastavnih jedinica) odjednom, ostvaruje popust od 10% na svaki od ta dva kursa.
 • Kurs za omladinu (Jugendkurs): Polaznik koji kupi i plati dva kursa za omladinu (72 nastavnih jedinica) odjednom, ostvaruje popust od 10% na svaki od ta dva kursa.
 • Polaznik koji kupi i plati tri kursa odjednom (kurs za djecu, kurs za omladinu), ostvaruje popust od 15% na svaki od ta tri kursa.
 1. Rezervacija mjesta za 5% popusta (samo kurs za odrasle): Ako polaznik bude na pola kursa i plati drugu ratu prema ugovoru za trenutni kurs, a istovremeno rezerviše mjesto između 30. i 35. časa, ostvariće popust od 5% na naredni kurs, pod uslovom da je platio prvu ratu za naredni kurs i ispunio obaveze prema prethodnom kursu. Ovaj popust od 5% se akumulira od trećeg kursa nadalje, samo ako polaznik uplati drugu ratu i prvu ratu za naredni kurs. Ako polaznik ne uplati naredni kurs i rezerviše mjesto, nema povrata prve rate ukoliko ne nastavi kurs do druge rate.

Ovaj Loyality program važi samo za standardne kurseve:

Za odrasle:  redovna cijena bez popusta 390 KM od A1-do B1 60 nastavnih jedinica, i kurseve od B2 nivo do C2  sa redovnom cijenom bez popusta 468KM, 72 nastavne jedinice.

Za dječije kurseve redovna cijena bez popusta 234 KM, 36 nastavnih jedinica i kurs za omladinu (Jugendkurs) redovna cijena bez popusta 468 KM, 72 NJ.

Za bilo koje druge modele kurseva ili skraćene varijante kurseva, ovi popusti Loyality programa ne važe.

 

Tabelarni prikaz popusta, cijena i ušteda

 

Vrsta kursa

Redovna cijena (KM)

Ušteda 10% (KM)

Cijena sa 10% popusta (KM)

Ušteda 15% (KM)

Cijena sa 15% popusta (KM)

Ušteda 20% (KM)

Cijena sa 20% popusta (KM)

Odrasli, standardni kursevi A1/1-B1/2

390

39

351

58.5

331.5

78

312

Odrasli, standardni kursevi B2/1-C2/2

468

46.8

421.2

70.2

397.8

93.6

374.4

Djeca A1/1-B1/4

234

23.4

210.6

35.1

198.9

46.8

187.2

Omladina A1/1-C2/2

468

46.8

421.2

70.2

397.8

93.6

374.4

2. PRIPREME ZA ISPITE – SPECIJALIZOVANA NASTAVA

1. Pripremna nastava za Goethe-ispit (u učionici ili online u realnom vremenu)

Pripremna nastava obuhvata 20 školskih časova. Redovna cijena kursa je 300 KM. Polaznici Glossa-centra koji su posljednjih godinu dana pohađali nastavu njemačkog jezika u Glossa-centru ostvaruju popust od 50%.

2. Probni Goethe-ispit za nivoe A1, A2, B1, B2, C1 i C2 (realna simulacija ispita uz rezultate isti dan)

Popust od 30 % mogu ostvaritiPolaznici Glossa-centra koji su u posljednjih 12 mjeseci pohađali nastavu njemačkog jezika u Glossa-centru.

Popust od 50 % ostvaruju: Polaznici koji su u posljednjih 12 mjeseci pohađali kurs “Pripremna nastava za Goethe-ispit ”.

 

Tabela prikaza popusta

NIVO

TRAJANJE PROBNOG ISPITA

REDOVNA CIJENA

30% POPUST

50% POPUST

A1

180 minuta (3h)

60,00 KM

42,00 KM

30,00 KM

A2

180 minuta (3h)

60,00 KM

42,00 KM

30,00 KM

B1

360 minuta (6h)

120,00 KM

84,00 KM

60,00 KM

B2

360 minuta (6h)

120,00 KM

84,00 KM

60,00 KM

C1

450 minuta (7,5h)

150,00 KM

105,00 KM

75,00 KM

C2

450 minuta (7,5h)

150,00 KM

105,00 KM

75,00 KM

 1. POLAZNICI GLOSSA-CENTRA OSTVARUJU PRAVO NA ODREĐENE OSTALE POGODNOSTI

  1.Besplatna online pripremna nastava nakon četiri završena kursa u Glossa-centru
  2. Besplatan Self practice online kurs nakon završenog nivoa odnosno nakon završena dva kursa u Glossa centru
  3. Besplatne konsultacije sa sertifikovanim Goethe-ispitivačima uz obavezno zakazivanje termina (na info pultu ili putem elektronske pošte na adresu info@glossa.ba)
  4. Besplatno online ulazno testiranje
  5. Pozivnicu za sve vebinare i seminare za polaznike Glossa-centra
  6. Pozivnicu za filmske večeri i druge manifestacije Glossa-centra
  7. Besplatno članstvo u Glossa biblioteci
  8. Besplatni dodatni materijali za nastavu
  9. Priručnik za pripremnu nastavu B1, nakon šest završenih kurseva u „Glossa-centru“
  10. Popust u visini od 50% ukoliko polaznik želi da ponovi kurs koji je prethodno pohađao
  11. Popust na usluge pismenog prevođenja u visini od 10% i prednost u brzini obrade prevoda
  12. Besplatno članstvo u Glossa Community online zajednici
  13. Popust na prijavu za polaganje ispita Goethe-Instituta (važi samo za prijave ispita u Bosni i Hercegovini)

   

1.1. Članstvo u Loyality programu

Član Loyality programa može postati svako ko je platio, odnosno kupio jednu ili više usluga Glossa-centra, i to:

 • Kurs njemačkog jezika ili individualna nastava (fizička ili online učionica, djeca ili odrasli)
 • Pripremnu nastavu
 • „Self Practice“ kurseve
 • Glossa Sommer ljetna škola njemačkog jezika
 • Prevode dokumenata ili uslugu usmenog prevođenja

Želite li ostvariti pogodnosti Glossa programa lojalnosti?

Javite se na info-pult Glossa-centra ili popunite formular u produžetku, a mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku.

Uvek smo vam na raspolaganju!

Kako vam možemo pomoći?