fbpx

VAŠA NAJČEŠĆA PITANJA

NAŠI ODGOVORI

U pitanju je jedinstven oblik učenja na daljinu (online-kurs, online-učenje, e-learning), koji je u potpunosti razvijen od stručnog tima Glossa – centra za njemački jezik. Iza naziva Glossa Online stoje kursevi njemačkog jezika koje je moguće pohađati putem računara i interneta.

Kurs je namijenjen svim zainteresovanim za učenje njemačkog jezika. Glossa Online kursevi su posebno pogodni polaznicima koji nisu u mogućnosti da posjete prostorije Glossa-centara ili žele dodatnu vremensku fleksibilnost kada je u pitanju izbor trenutka za učenje njemačkog jezika.

Za razliku od klasičnih programa za učenje njemačkog jezika, Glossa Online kurs podrazumijeva da polaznik od prvog do posljednjeg koraka učenja kao stručnu podršku ima svog vlastitog pofesora njemačkog jezika. To znači da cijeli Glossa Online kurs vodi profesor njemačkog jezika posebno obučen za vođenje nastave na daljinu. Na taj način polaznik do svojih ciljeva učenja ne dolazi uz pomoć programa, već uz stručnu podršku svog profesora njemačkog jezika, koji ga usmjerava i podržava od prvog do posljednjeg dana kursa.

Glossa Online kurs njemačkog jezika traje devet sedmica (za kurseve do nivoa B2) ili 12 sedmica (za kurseve od nivoa B2), uključujući jednu sedmicu posvećenu tehničkom upoznavanju sa platformom za učenje (e-učionice).

Da. Glossa Online kursevi kursevi njemačkog jezika se sprovode na najsavremenijoj platformi za učenje na daljinu. To omogućava profesoru da kod polaznika uspješno razvija sve jezičke kompetencije (govor, slušanje, pisanje i čitanje), kao i na kursevima koji se sprovode u učionicama.

  • Operativni sistem: Windows (takođe Windows 10), MacOS ili Linux
  • Uređaji: PC, Tablet (Android I Windows), iPad, Smartphone
  • Browser: svi aktualni u najnovijoj verziji (Chrome, Firefox, IE, Edge, Safari, Opera itd.)
  • Stabilna internet konekcija (pogotovo za uživo online sesije), za uživo online sesije se preporučuje  LAN priljučak. Ako to nije moguće, potreban je stabilan WIFI s dovoljnom širinom pojasa.
  • Polaznici mogu testirati da li je njihova internetska veza odgovarajuća putem sljedeće aplikacije na linku https://www.speedtest.net/ .
  • Voditi računa da se ne koristi više uređaja unutar jednog kursa i WIFI-mreže.
  • Preporučujemo testiranje  slušalica i mikrofona prije početka kursa, poželjan Headset (slušalice sa mikrofonom) radi izbjegavanja nepotrebnih zvukova i eha.
Virtuelna učionica plus

Ukupno radno opterećenje u Virtuelnoj učionici plus je 60 nastavnih jedinica po kursu, sa trajanjem kursa od 9 sedmica, sa dinamikom od 7 nastavnih jedinica / 5 sati sedmično na  A1, A2 i B1 nivoima.

Ukupno radno opterećenje na B2 i C1 nivoima je 72 nastavne jedinice po kursu, sa trajanjem od 12 sedmica, sa dinamikom od 6 nastavnih jedinica / 5 sati sedmično.

Osim uživo online sesija, koje se nude u određenim terminima jednom do dva puta sedmično i zakazuju u saradnji sa nastavnikom na početku kursa, polaznici mogu slobodno  upravljati svojim vremenom. 

Virtuelna učionica

Ukupno radon opterećenje u virtuelnoj učionici zavisi od vašeg izbora dinamike kursa. Možete da birate između 2/3/4/5 x nedeljno grupne online sesije u trajanju od 90/135/180 minuta. U skaldu sa tim i traje kurs. Kursevi na A1, A2 i B1 nivoima se sprovode u okviru 60 nastavnih jedinica, a kursevi na B2, C1, C2 nivoima se sprovode u okviru 72 nastavne jedinice.

 Virtuelna učionica plus

Svi kursevi na svim nivoima provode se na platformi za učenje Glossa centra i sastoje se od ukupno 7 poglavlja na kursevima A1, A2, B1 nivoa, a od ukupno 6 poglavlja na kursevima B2, C1, C2 nivoima. Na kraju kursa se radi pismeni i usmeni test, kao i evaluacije.

Svako poglavlje sadrži zadatke različitih tipova i sadržaja gdje se treniraju vještine govora, pisanja, čitanja i slušanja, što vodi ka uspješnoj komunikaciji, uz stalne povratne informacije od nastavnika.

Pored individualnog rada, postoje i grupni zadaci za svako poglavlje, u okviru kojeg polaznici razmjenjuju ideje i zajedno rade na nekoj temi kako bi usavršili sve vještine.

Tokom trajanja kursa, zakazuju se 1 do 2 nedjeljne uživo online sesije (uključujući uvodnu sesiju i sesiju na kojoj se radi završni test na kraju kursa).  Nastava u toku online sesije je koncipirana sa jasnim ciljevima koji su povezani sa radom na platformi za učenje Glossa centra.

 Virtuelna učionica

Nastava se priprema i koncipira prema planu i programu sa jasnim ciljevima slično kao i u offline učionici. Vježbaju se vještine pisanja, čitanja, slušanja i govora uz pomoć različitih alatara i raznovrsne tipologije zadataka i sadržaja koji su u realnim situacijama primjenjivi i koji vode ka unapređenju komunikacije na njemačkom jeziku. Komunikacija se u toku online sesije odvija direktno sa nastavnikom i grupom.

Virtuelna učionica plus

Redovni rad na kursu vrlo je važan za grupne kurseve, jer za sve zadatke postoji fiksni termin / fiksni datum. Priprema je takođe potrebna za uživo online sesije koje se snimaju i postoji mogućnost da se ponovo pogledaju koliko god puta želite na platformi.

Postoji unaprijed određeni sedmični raspored sa fiksnim zadacima za svaku sedmicu.

Kratko odsustvo (najviše 2 sedmice) je moguće, a kompletan sadržaj se može nadoknaditi i uz pomoć nastavnika.

Virtuelna učionica

Svi termini za održavanje sesje su fiksni u zavisnosti koje termine i intenzitet kursa izaberete. Vaše lično prisustvo  na online sesijama u zavisnosti od odabranih termina je obavezno.

Virtuelna učionica plus

Svaki kurs prati obučen nastavnik  koji redovno daje povratne informacije o zadacima i radu na platformi za učenje i vodi uživo online časove gdje je u direktnoj komunikaciji sa polaznicima. Ako imate bilo kakvih pitanja, nastavnike možete kontaktirati u bilo kojem trenutku putem foruma na platformi ili e-poštom. 

Virtuelna učionica

Nastavnik prati vaš rad putem direktne komunikacije u fiksnim terminima online sesije. Komunikacija se može dodatno odvijati putem e-pošte i drugih komunikacijski kanala.

Nastava je u odnosu na oba programa koncipirana prema standardima i načelima Evropskog referentnog okvira na osnovu kojeg su  koncipirani zvanični ispit. Metodologija, pristupi i principi koji se primjenjuju prilikom izvođenja online nastave su vrlo usješni u smislu da na kraju svakog kursa dobijate nova znanja i uskladu s tim ste spremni da položite ispit. Dugogodišnji rad na ispitima, iskustvo i obučeni nastavnici Glossa centra će vas sa sigurnošću odvesti ka uspješnom polaganju nakon pohađanja kursa, uzimajući u obzir preko desetine hiljada ljudi koji su zadnjih godina polagali zvanične ispite, a pohađali kurseve u našem centru.

Što se tiče samog cilja na koji bi trebalo da stignete i znanja koje ćete dobiti putem ova dva programa – razlike nema.

Međutim, razlika postoji u primenjenoj metodolgiji koja je kreirana tako da na najbolji način odgovori vašim potrebama. 

Pokušaćemo vam razliku dočarati na sljedeči način:

Imate situaciju da iz svog stana trebate da odete u trgovinu koja je udaljena jedan kilometar da biste kupili osnovne namjernice i imate mogućnost da idete autom ili pješice. Autom vam treba 3 minute, pješice 10 minuta.

Kad idete autom cilj vam je da se što prije vratite i kupite namjernice, bez dodatnih zapažanja i mogućnosti na direktno  odredište. Kad idete pješice uživate u zapažanjima, imate mogućnost da se vratite par koraka unazad, da zastanete i razgledate da možda usput svratite u još jednu prodavnicu i kupite nešto što niste planirali i dođete do odredišta sa osnovnim namjernicama.

Šta vam više odgovara? S čim ste više u skladu? Šta se uklapa u viš životni stil, način življenja i organizaciju? Koji ste tip ličnosti? Koji vam je cilj?

Kad odgovorite na ova pitanja, lako ćete izabrati između ova dva programa.

Virtuelna učionica vam nudu brzu i direktnu komunikaciju sa nastavnikom u fiksnim terminima, jasne strukture, ciljeve i rezultate.

Virtuelna učionica plus vam nudu brzu i direktnu komunikaciju sa nastavnikom, jasne strukture, ciljeve i rezultate uz fleksibilno vrijeme rada, gdje nekad možete dodatno zastati, vratiti se, nadoknaditi i proučiti detalje.

Jedina je razlika u metodološkom pristupu prilagođena dva tipa korisnika, a ciljevi i rezultati su isti.

Kao i kod standardnih kurseva, kod Glossa Online kursa se radi prethodno ulazno testiranje. Nakon toga polaznik može pohađati kurs njemačkog jezika na nivou, koji je u skladu sa njegovim predznanjem.

Za opširnije informacijeo Glossa Online kursevima njemačkog jezika se obratite svom najbližem Glossa-centru ili nas kontaktirajte putem mail adrese info@glossa.ba, telefonom na broj +387 65 023 067 (dostupno putem Viber i WhatsApp), te putem Skype na korisničko ime glossa.online.nastava@gmail.com.