fbpx

VIRTUELNA UČIONICA

Jedinstveni i posebno metodički kreirani kursevi učenja njemačkog jezika za djecu, tinejdžere i odrasle

Virtuelna učionica za odrasle

Direktno učenje njemačkog jezika uz grupne online sesije sa nastavnikom
Broj polaznika

Grupe do 12 polaznika

Ukupno trajanje
za jedan kurs od A1 do B1 nivoa 3-15 sedmica
(zavisno od intenziteta pohađanja nastave)
za jedan kurs od B2 do C2 nivoa 12-18 sedmica
(zavisno od intenziteta pohađanja nastave)
DInamika kursa

Ukupno radno opterećenje u virtuelnoj učionici zavisi od vašeg izbora dinamike kursa. Možete da birate između 2/3/4/5 x sedmično grupne online sesije u trajanju od 90/135/180 minuta.

NASTAVNI MATERIJAL
Udžbenici u print i digital formatu

Atributi modela učenja

Podrška & feedback nastavnika
Read More
Svaki kurs prati nastavnik posebno obučen za nastavu na daljinu koji redovno daje povratne informacije o zadacima i radu na platformi za učenje i vodi uživo online časove gdje je u direktnoj komunikaciji sa polaznicima. Ako imate bilo kakvih pitanja, nastavnike možete kontaktirati u bilo kojem trenutku putem foruma na platformi ili e-poštom.
Interakcija sa polaznicima
Read More
Sa drugim polaznicima komuniciraš tokom zajedničkih online sesija, foruma i chata na platformi, a programom su obuhvaćeni i grupni zadaci koji će podstiču razvoj svih jezičkih vještina.
Multimedijalni sadržaj
Read More
Učenje jezika uz multimediju: video-klipovi, poučne i zabavne jezičke igre, multimedijalni kvizovi i interaktivni zadaci čine učenje zanimljivijim i produktivnim.
Fleksibilnost vremena
Read More
Svi termini za održavanje sesje su fiksni u zavisnosti koje termine i intenzitet kursa izaberete. Vaše lično prisustvo na online sesijama u zavisnosti od odabranih termina je obavezno.
Dostupnost materijala
Read More
Tokom trajanja online sesija u virtuelnoj učionici, polaznici imaju pristup zadacima i materijalima na platformi putem računara, tableta ili pametnog telefona.
Različiti alati na platformi
Read More
Tokom trajanja online sesija u virtuelnoj učionici, polaznici koriste različite alate poput pametne table i integrisanog chata.
Previous
Next
Pripremna nastava za polaganje zvaničnih ispita

Glossa Centar organizuje ONLINE pripremnu nastavu za polaganje zvaničnih ispita gdje se radi simulacija kompletnog ispita i vjezbaju konkretni zadaci za ispit. Pripremni kursevi traju oko 2 sedmice i organizuju se po novoima – od A1 do C1.

Nakon uspješno položenog Glossa online kursa, spremni ste za polaganje zvaničnih ispita na savladanom jezičkom nivou.

USAVRŠI NJEMAČKI UZ PRAVU PODRŠKU!
Plati na rate, izaberi metodologiju i uči korak po korak sa nastavnikom!

Prijavi se za besplatan probni čas

Testiraj našu virtuelnu učionicu i nivo znanja

Virtuelna učionica za djecu i tinejdžere

Kursevi za djecu su organizovani su prema uzrastu i nivou znanja
Kinderkurs 1
Kursevi za djecu od 4 do 7 godina
NIVOI A1/1 – A1/6

Ovi kursevi namijenjeni su djeci predškolske i mlađe školske dobi.

Dobro osmišljenim repertoarom pedagoških elemenata i didaktičkih metoda, igrom, pjesmom, crtanjem, bojenjem i drugim aktivnostima, djeca lako usvajaju osnovni vokabular i izgovor, istovremeno stičući pozitivan odnos prema radnim navikama.

Djeca, posebno u predškolskom uzrastu, imaju mnogo veće šanse da strani jezik govore bez stranog akcenta jer do tada njihov govorni aparat još uvek nije završio sa razvojem. Razvoj kognitivnih i motoričkih sposobnosti prema najnovijim istraživanjima u najranijem uzrastu izuzetno je intenzivan. Djeca uživaju u učenju novog, vole izazove i usvajaju nove riječi i jezičke konstrukcije bez straha od neuspjeha. 

Svaki kurs sastoji se od 36 časova. 

Nastava se za ovaj uzrast organizuje kombinacijom programa izdavačke kuće Hueber i programa Goethe-Instituta.

Kinderkurs 2
Kursevi za djecu od 8 do 10 godina
NIVOI A1/1 – A1/6

Kursevi predviđeni za ovaj uzrast pokrivaju početni nivo (A1), a namijenjeni su djeci bez i sa malo predznanja.

Ciljevi na ovom nivou odnose se na usvajanje osnovne komunikativne kompetencije, te na prepoznavanje, razumijevanje i primjenu jednostavnih gramatičkih struktura.

Kroz igru, kreativne i zabavne aktivnosti, djeca razvijaju jezičke vještine i stiču motivaciju za učenje.

Svaki kurs sastoji se od 36 časova. 

Nastava se za ovaj uzrast organizuje kombinacijom programa izdavačke kuće Hueber i programa Goethe-Instituta.

Kinderkurs 3
Kursevi za djecu i omladinu od 11 do 15 godina
NIVOI A1/1; A1/2; A2/1; A2/2

Kursevi predviđeni za ovaj uzrast organizuju se u dva nivoa –  A1 i A2 – i namijenjeni su polaznicima bez i sa malo predznanja.

Ciljevi na ovom nivou temelje se na sticanju uvida u osnovna i opšta znanja iz njemačkog jezika i kulture i osposobljavanju za njihovu praktičnu primjenu.

Dobro osmišljenim konceptom, u prijatnoj atmosferi i multimedijalnim pristupom nastavi, učenici se podstiču na samostalni i timski rad, kritički pristup i samoevaluaciju, kao i na razvoj želje za stalnim napredovanjem.

Svaki kurs sastoji se od 36 časova.

Kinderkurs 4
Kursevi za djecu i omladinu od 12 do 17 godina
NIVOI B1/1; B1/2; B1/3; B1/4

Kursevi njemačkog jezika predviđeni za ovaj uzrast organizuju se na nivou B1 i namijenjeni su polaznicima sa predznanjem njemačkog jezika. Čitav nivo se prelazi u toku 2 školske godine s obzirom na to da je mnogo zahtjevniji u odnosu na prethodne nivoe

Mlađa djeca uče strani jezik pretežno direktno i kroz igru, dok mladi imaju sposobnost kognitivnog usvajanja jezičkih struktura. Međutim, mladi zbog obaveza u školi učenju stranog jezika mogu da posvete samo ograničeno vrijeme, zbog čega kod njih treba razvijati sposobnost ciljanog i strukturiranog učenja, kao i odgovornost za sopstveno napredovanje.

Svaki kurs sastoji se od 36 časova.

Jugendkurs
Kursevi za omladinu od 14 do 18 godina
NIVOI B2/1; B2/2 C1/1; C1/2; C2/1; C2/2

Ovi kursevi namijenjeni su onima sa izuzetno dobrim predznanjem njemačkog jezika i omogućavaju unapređenje već postojećeg znanja. Organizuju se na nivoima B2, C1 i C2. Nakon savladanog nivoa znanja na ovim kursevima, mladi su spremni za polaganje međunardno priznatog Goethe-ispita.

Nastavnik koji osim stručnosti ima drugarski odnos prema učenicima, koji motiviše i obezbeđuje zanimljivu nastavu pripremajući polaznike da jezik koriste u okviru smislenih aktivnosti a u cilju rješavanja bliskih situacija.

U nastavi se koriste digital mediji, koji su sastavni dio života, a služe kao sredstvo za „autentičnu“ komunikaciju, kreaciju i publikaciju radova. Takođe se koriste autentični i aktuelni tekstovi čiji sadržaj ne doprinosi samo jezičkoj kompetenciji već i opštoj informisanosti, a nastava je fleksibilno organizovana uz mogućnosti razmjene mišljenja sa drugim učenicima.

Svaki kurs sastoji se od 72 časa.

INTENZIVNI LJETNJI KURSEVI
Za djecu i omladinu
NIVOI A1 – C1

Iskoristi ljeto na pametan način!

Glossa Online pruža mogućnost da djeca i omladina standarne kurseve jezika završe preko leta za kraće vreme uz intenzivne ljetnje kurseve.

Svi kursevi za djecu imaju ukupno 36 školskih časova (jedan školski čas traje 45 minuta), a za omladinu od nivoa B2/1 – kursevi obuhvataju 72 školska časa.

Na raspolaganju su kursevi različitih intenziteta:

  • 3 puta sedmično, po dva školska časa – ukupno 6 školskih časova sedmično
  • 5 puta sedmično, po dva školska časa – ukupno 10 školskih časova sedmično
Nakon uspješno položenog Glossa online ispita, djeca su spremna za polaganje

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2

Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jugendliche

Prijavi se za besplatan probni čas

Testiraj našu virtuelnu učionicu i nivo znanja

Nivo

A1

Možete upotrebljavati jednostavne fraze i rečenice kako biste opisali predmete i pojave. Možete napisati razglednicu ili kratku poruku, te razumjeti veoma kratak i jednostavan tekst.

Nivo

A2

Možete razmijeniti riječi o nekim jednostavnijim društvenim temama, učestvovati u jednostavnim komunikacijama, iako obično ne možete dovoljno razumjeti kako biste samostalno održavali komunikaciju. Jednostavnim izrazima možete opisati svoju porodicu i druge ljude, uslove života itd.

Nivo

B1

Nepripremljeni možete učestvovati u razgovorima o poznatim temama i temama od interesovanja. Možete prepričati priču ili sadržaj knjige ili filma, ali i opisati svoje reakcije. Možete razumjeti glavni sadržaj mnogih TV i radio programa o tekućim temama, te razumjeti standardni govor u poslu, školi, na odmoru, itd. Možete se snaći u većini situacija dok putujete u neku zemlju njemačkog govornog područja.

Nivo

B2

Možete dati jasne, detaljne opise na niz tema u vezi sa svojom profesijom i interesovanjima. Možete dati mišljenje na određenu temu. Možete razumjeti većinu TV vijesti, programe tekućih poslova i većinu filmova na standardnom dijalektu. Možete koristiti jezik sa dozom rječitosti i spontanosti koji omogućavaju kontakt s izvornim govornikom. Možete učestvovati u diskusijama o poznatim temama, ističući svoje stavove.

Nivo

C1

Uspješno i precizno možete formulisati i prenijeti ideje i mišljenja drugim govornicima. Jasno i detaljno možete opisati i predstaviti složene teme. Možete razumjeti posebne članke, čak i kad nisu u vezi sa vašom strukom. Možete se razgovijetno i spontano izraziti bez dužeg traženja izraza. Jezik možete koristiti uspješno za društvene i profesionalne svrhe. Bez mnogo napora možete razumjeti TV programe i filmove.

Nivo

C2

Nema problema u razumijevanju bilo koje vrste govornog jezika, bilo živog ili emitovanog. Uspješno možete učestvovati u diskusijama na razne teme, te upotrebljavati idiome i kolokvijalizme.

Online kursevi za odrasle

NAZIV KURSAFOND ČASOVA
A1/160
A1/260
A1 MOTIVE90
A2/160
A2/260
A2+40
A2 MOTIVE120
B1/160
B1/260
B1 MOTIVE144
B1+40
B2/172
B2/272
B2+40
C1/172
C1/272
C1+40
C2/172
C2/272
KURSEVI sa oznakom +
Obzirom da je razlika između nivoa A2 i B1 sa jedne strane i B1 i B2 sa druge strane izuzetno velika, kreirani su plus kursevi. Njihov primarni cilj jeste da se popuni praznina u znanu koja postoji na prethodnom nivou i da bi polaznici uspješno prešli na naredni nivo.
KURSEVI sa oznakom MOTIVE
Posebno osmišljen oblik nastave koji polaznicima omogućava ubrzano učenje uz jednak kvalitet nastave i broj postignutih ciljeva. Kurs MOTIVE je u ponudi na nivoima A1 (4,5 sedmica), A2 (6 sedmica) i B1 (16 sedmica).

A1

Zertifikat A1: Start Deutsch 1 je ispit o poznavanju njemačkog jezika za odrasle. Potvrđuje sasvim jednostavno poznavanje njemačkog jezika i odgovara prvom stepenu (A1) na šestostepenoj skali jezičkih kompetencija Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).
Nivo: A1
Trajanje: 14 dana
Školskih časova: 12 (6 časova u virtuelnoj učionici + 6 časova na platformi)

Nastavom su na platformi predviđena po tri primjerka svakog modula za čitanje, slušanje i pisanje i 4 simulacije usmenog dijela ispita.

A2

Zertifikat A2 je ispit iz njemačkog jezika za odrasle. Ovaj ispit potvrđuje osnove znanja jezika i odgovara drugom stepenu (A2) šestostepene skale Zajedničkog evropskog referentnog sistema za jezike (GER).
Nivo: A2
Trajanje: 14 dana
Školskih časova: 14 (6 časova u virtuelnoj učionici + 8 časova na platformi)

Nastavom su na platformi predviđena po tri primjerka svakog modula za čitanje, slušanje i pisanje i 4 simulacije usmenog dijela ispita.

B1

Zertifikat B1 je ispit iz poznavanja njemačkog jezika za mlade i odrasle. Potvrđuje samostalno primjenjivanje njemačkog jezika i odgovara trećem stepenu (B1) na šestostepenoj skali jezičkih kompetencija Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).
Nivo: A1
Trajanje: 14 dana
Školskih časova: 18 (6 časova u virtuelnoj učionici + 12 časova na platformi)

Nastavom su na platformi predviđena po tri primjerka svakog modula za čitanje, slušanje i pisanje i 4 simulacije usmenog dijela ispita.

B2

Zertifikat B2 je ispit iz njemačkog jezika za mlade i odrasle. Potvrđuje napredno poznavanje njemačkog jezika i odgovara četvrtom stepenu (B2) na šestostepenoj skali jezičkih kompetencija Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).
Nivo: A1
Trajanje: 14 dana
Školskih časova: 18 (6 časova u virtuelnoj učionici + 12 časova na platformi/kompenzacija dodatnim sastankom u virtuelnoj učionici)

Nastavom su na platformi predviđena po tri primjerka svakog modula za čitanje, slušanje i pisanje i 4 simulacije usmenog dijela ispita.

C1

Zertifikat C1 je ispit iz poznavanja njemačkog jezika za odrasle. Potvrđuje veoma napedredno poznavanje njemačkog jezika i odgovara petom stepenu (C1) na šestostepenoj skali jezičkih kompetencija Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).
Nivo: A1
Trajanje: 14 dana
Školskih časova: 18 (6 časova u virtuelnoj učionici + 12 časova na platformi/kompenzacija dodatnim sastankom u virtuelnoj učionici)

Nastavom su na platformi predviđena po tri primjerka svakog modula za čitanje, slušanje i pisanje i 4 simulacije usmenog dijela ispita.

upoznaj glossa online i testiraj svoje znanje besplatno

Testiraj našu virtuelnu učionicu i nivo znanja njemačkog jezika

Izaberite dan i vrijeme pogodno za probni čas

Prijava za kurs

Online kursevi za djecu

Online kursevi za djecu

NAZIV KURSAFOND ČASOVA
KINDERKURS 1
KIKUS 1/136
KIKUS 1/236
KIKUS 2/136
KIKUS 2/236
KIKUS 3/136
KIKUS 3/236

Online kursevi za djecu

NAZIV KURSAFOND ČASOVA
KINDERKURS 2
PAUL, LISA UND CO. STARTER DJECA KOJA IMAJU POTEŠKOĆE SA PISANJEM, PREDŠKOLSKI UZRAST, PRVI RAZRED. IMAJU PODRŠKU TOKOM UČENJA ALFABETA. A0/136
PAUL, LISA UND CO. STARTER DJECA KOJA IMAJU POTEŠKOĆE SA PISANJEM, PREDŠKOLSKI UZRAST, PRVI RAZRED. IMAJU PODRŠKU TOKOM UČENJA ALFABETA. A0/236
PAUL, LISA UND CO A1/136
PAUL, LISA UND CO A1/236
PAUL, LISA UND CO A1/336
PAUL, LISA UND CO A1/436

Online kursevi za djecu i omladinu

NAZIV KURSAFOND ČASOVA
KINDERKURS 3
PLANET PLUS A1/236
PLANET PLUS A1/236
PLANET PLUS BONUS36
PLANET PLUS A2/136
PLANET PLUS A2/236
PLANET PLUS A2 BONUS36

Online kursevi za djecu i omladinu

NAZIV KURSAFOND ČASOVA
KINDERKURS 4
BESTE FREUNDE B1/136
BESTE FREUNDE B1/236
BESTE FREUNDE B1/336
BESTE FREUNDE B1/436
MIT UNS B1+72

Online kursevi za djecu i omladinu

NAZIV KURSAFOND ČASOVA
JUGENKURS
JUGENKURS B2/172
JUGENKURS B2/272
JUGENKURS C1/172
JUGENKURS C1/272
JUGENKURS C1+60
JUGENKURS C2/172
JUGENKURS C2/272

REZERVIŠI MJESTO

Pripremna nastava za polaganje zvaničnih ispita