fbpx

Opšte

Glossa – centar za njemački jezik d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primijeniće se na korištenje glossacentar.com stranice. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine. Usluge koje Vam pruža glossacentar.com Internet prodavaonica ne uključuje troškove koje snosite koristeći računarsku opremu i usluge za pristup našim stranicama. Glossa – centar za njemački jezik d.o.o. nije odgovorna za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći. Iako Vam Glossa – centar za njemački jezik d.o.o. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, Glossa – centar za njemački jezik d.o.o. ne može garantovati da će usluge na glossacentar.com odgovarati Vašim potrebama. Glossa – centar za njemački jezik d.o.o. takođe ne može garantovati da će usluga biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail info@glossacentar.com kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.