Primjena vještačke inteligencije u obrazovanju – DRUGI DIO

Korisni članci

Propustili ste prvi dio ovog bloga? Pročitajte ga ovdje.

Živimo i radimo u vremenu koje konstantno „preispituje“ naša znanja i vještine i zato moramo konstantno da ih osvježavamo i učimo nešto novo, kako bismo posjedovali znanja i vještine koje se u tom trenutku traže. Ono što smo naučili prije 10 godina je već zastarjelo, a pola onog što smo naučili prije 5 godina nije više relevantno.

Kada spominjemo primjenu VI u obrazovanju mislimo na obrazovanje u najširem kontekstu. Dakle, sve forme (institucionalno kroz škole i fakultete i korporativno/industrijsko) i oblici (formalno, neformalno i informalno) obrazovanja imaju benefite od implementacije nekog oblika VI. Primjena VI u obrazovanju bi trebala biti naročito naglašena u platformama za online učenje (pogotovo u doba aktuelne pandemije koja je rapidno ubrzala i multiplicirala obim upotrebe online platformi) jer su one dominantan kanal za učenje i isporuku sadržaja učenja, ali i druge digitalne informacione kanale (npr. web sajtovi institucije ili organizacije/kompanije koja sprovodi neki vid obrazovanja). Obrazovanje, zahvaljujući primjeni modernih tehnologija, nije više privilegija, nego osnovno ljudsko pravo.

Sve oblasti ljudskog djelovanja (privreda, industrija, zdravstvo) su snažno prihvatili VI i primjenjuju istu u svom funkcionisanju, pa tako i obrazovni sektor ne smije da bude izuzetak.

Obrazovanje mora da bude jedna od najvažnijih oblasti primjene dostignuća iz VI (koja je, pored praktične primjene, da podsjetimo i akademska naučna disciplina), rame uz rame sa drugim sektorima.

Prema jednom istraživanju, u periodu 2018-2022. godine udio primjene VI u obrazovnom sistemu SAD-a će iznositi 48%.

Drugo istraživanje je pokazalo da će u periodu 2021-2024. godine oko 47% sistema za učenje (LMS i drugi) u sebi sadržavati elemente VI.

Pandemija je drastično promijenila „pejzaž“ obrazovanja, primoravajući nastavnike (u najširem smislu, one koje rade u obrazovnim institucijama, ali i one koje poučavaju u korporativno /industrijsko / komercijalnom sektoru) da se oslanjaju na online tehnologije. Sada, 86% nastavnika kažu da je tehnologija jedan od najvažnijih stubova obrazovanja. Živimo u vremenu digitalne transformacije i obrazovna institucija/organizacija koja u svoje funkcionisanje ne implementira moderne tehnologije, neminovno će da gubi na kvalitetu svojih obrazovnih usluga i kredibilitetu. VI ima moć da optimizuje i učenje i poučavanje i da pomogne obrazovnom sektoru da evoluira i donese benefite i onima koji uče (učenicima, studentima, polaznicima nekog kursa, zaposlenima) i onima koji po(d)učavaju (nastavnicima).

Primjena VI koja utiče na promjenu i poboljšanje svijeta obrazovanja obuhvata sljedeće procese, tehnologije i sisteme:

1. Personalizacija (diferencijacija, individualizacija)

Ako želimo da budemo u korak sa najnovijim trendovima, trebamo da znamo ovo: personalizacija je svuda oko nas. VI ima mogućnost da ustanovi šta učenik zna, a šta ne zna, te na taj način da ponudi personalizovano učenje uzimajući u obzir „praznine“ u znanju.

Ovakav sistem može da uoči i da li su učenici:

  • sposobni da razumiju sadržaje učenja i

  • da li sa dovoljnom pažnjom prate predavanje/poučavanje.

VI na taj način može da „skroji“ učenje po mjeri svakog učenika/polaznika uzimajući u obzir njegove specifične potrebe, istorijat dotadašnjeg učenja i sl. Uz primjenu VI u obrazovanju, učenik ima lični pristup sadržajima učenja, baziran na njegovim iskustvima i osobinama. VI može prilagoditi svakom učeniku nivo znanja koji može da usvoji, brzinu/tempo učenja, stil učenja koji mu najviše odgovara i željene ishode učenja. VI može da analizira učenikovu prethodnu istoriju učenja, da identifikuje slabosti i „rupe-praznine“ u znanju, te ponudi sadržaje i način učenja „skrojen“ baš po mjeri za njega, obezbjeđujući mnoge mogućnosti za personalizovano iskustvo učenja. VI može „pročitati između redova“ da istinski razumije svakog učenika kao jedinstven entitet, na taj način da bude njegov lični online asistent u učenju (odmah dostupan, 24h dnevno), dakle da personalizuje učenje i unaprijedi ishode učenja. Prema tome, svaki učenik dobija svog virtuelnog asistenta i savjetnika. Već sada se razvijaju VI bazirani alati koji „čitaju emocije“, te na osnovu glasa/odgovora učenika ili njegovog izraza lica nastavniku daju informaciju da li je npr. došlo do poteškoće kod usvajanja nekog sadržaja učenja, nakon čega se sadržaji učenja prilagođavaju tome, kako bi se prevazišle poteškoće. Ovakva personalizacija učenja doprinosi da se učenici osjećaju zadovoljnim, takva pozitivna emotivna stanja povećavaju njihovu angažovanost i motivisanost, te „podižu“ njihov interes za učenje. Ovo je poznato i pod pojmom hiper-personalizacija.

Pored toga što VI donosi personalizaciju učenicima, isto čini i za nastavnike. Analizirajući istoriju i mogućnosti učenika za učenje, VI pruža nastavniku jasniju sliku o sadržajima učenja koji trebaju da se mijenjaju i prilagođavaju. Ovakve analize omogućavaju nastavnicima da konstantno iznova kreiraju najbolje programe učenja za svoje učenike.

2. Čet-botovi (Chatbots)

Čet-botovi (ili vještački inteligentni konverzacijski alati) su programi koji u sebi sadrže VI algoritme i čiji je zadatak interakcija sa ljudima. Čet-botovi mogu da budu virtuelni instruktori u procesu učenja. Mogu da odgovaraju na pitanja koja im postavljaju učenici/studenti/polaznici.

Čet-botovi mogu da budu instruktori i „savjetnici“ učeniku u učenju i omogućavaju vođeno iskustvo u učenju. Čet-bot je virtuelni asistent u učenju „udaljen“ na jedan klik/tap od učenika. Mogu da obezbijede koristan fidbek i motivišu učenika da završi cjelokupan program učenja. Odgovori koje učenik dobija od čet-bota ne moraju da budu isključivo u formi teksta, sadržaj odgovora može da bude i fotografija, link ili neka lekcija/sadržaj učenja prilagođen ličnom stilu i tempu učenja. Čet-bot može da prati progres učenja, provjerava kako napreduje izrada nekog zadatka/projekta, dodjeljuje zadatke itd. Čet-botovi mogu biti korisni i u situaciji kad treba da odgovaraju na Najčešće postavljana pitanja (FAQ) neke institucije ili organizacije, čime se postiže da bez obzira koliko osoba postavljalo pitanja iz FAQ sekcije, svi oni će dobiti adekvatan odgovor i odgovor na vrijeme, instant.

Čet-botovi mogu da detektuju emotivna stanja učenika, te shodno njima prilagode svoje odgovore, npr. u njih „ubace“ smajlije ili šaljive odgovore sa ciljem oraspoloženja učenika.

Primjer jednog čet-bot VI podržanog sistema je Duolingo. Duolingo je veoma popularna aplikacija koja služi za učenje jezika. U tom procesu aplikacija „koristi“ igrifikaciju (gamification) kao alat za transfer znanja. Duolingo aplikacija sadrži seriju čet-bot jedinstvenih karaktera (zavisno od izbora jezika koji želimo da naučimo, npr. Vozač Renee, Šef Roberto ili Oficir Ada su karakteri koji pomažu učenje francuskog, španskog i njemačkog jezika). Svaki korisnik Duolingo aplikacije može kad god poželi da vježba svoje govorne vještine sa jednim od čet-botova na bilo kom jeziku kojeg nudi Duolingo za učenje.

3. Kreiranje „pametnih“ sadržaja učenja

  • digitalne lekcije (digitalne knjige, interfejsi digitalnih sadržaja, lekcije „po mjeri“ i mnogo više,

  • interesantni načini sagledavanja informacija (vizuelizacija, simulacija) i

  • ažuriranje sadržaja učenja (VI pomaže kreiranje i ažuriranje sadržaja lekcija, prateći da informacije u lekcijama budu uvijek relevantne i ažurne).

4. Optimizacija sadržaja i načina isporuke sadržaja učenja

Sistem učenja koji je podržan VI nudi učenicima tačno ono što im pomaže da „popune rupe“ u znanju i ostvare ciljeve učenja. Učenje je „skrojeno“ po mjeri, što je ono što učenici traže, za razliku od uopštenih nezanimljivih lekcija. Ovakav sistem preuzima ulogu evaluacije podataka i isporučuje relevantan sadržaj učenicima, zbog čega je povećana njihova motivacija za učenje istog.

5. „Pametan“ fidbek (eng. feedback)

Fidbek pomaže u boljem razumijevanju procesa učenja, kako od strane učenika, tako i od strane nastavnika. Fidbek kojeg nastavnik dobije od učenika mu pomaže da identifikuje „praznine“ u nastavnom procesu, dok fidbek kojeg učenik dobija od nastavnika pomaže da identifikuje slabosti u svom znanju, te da mora uložiti dodatan trud kako bi naučio određene lekcije i sadržaje učenja. VI donosi „pametan“ fidbek postavljajući pitanja učenicima, kao npr. kako bi oni unaprijedili sadržaje učenja, šta bi u njima trebalo promijeniti, šta je dobro u lekcija, a šta ne. Ovo omogućava učeniku da slobodno izrazi svoje mišljenje o sadržaju i načinu učenja. Dalje, VI može da analizira odgovore i sugestije učenika, praveći kompilaciju naglašenih problema i sugestija pomenutih od najvećeg broja učenika, a onda tu kompilaciju poslati nastavniku, koji na osnovu takvog fidbeka može da mijenja i prilagođava sadržaje učenja i lekcije. U ovakvim slučajevima, VI je „spajalica“ između učenika i nastavnika. Proces dobijanja autentičnog fidbeka postaje zanimljiviji kad u njega uključimo VI koja može postavljati povezanja pitanja i učenicima i nastavnicima bez unošenja emocija u taj proces.

6. Pristup 24/7 sadržajima učenja i instant pomoć učenicima

U današnje doba, učenici, uz pomoć tehnologije dobijaju pristup svemu gotovo istog trenutka. Kakav god zadatak imali, sve je na par klikova „udaljeno“. Ovo je generacija učenika koja nikad ne staje i koja nema strpljenje da bilo šta čeka. Sistem za učenje podržan sa VI djeluje kao mentor koji donosi 24/7 podršku „svojim“ učenicima i koji kao virtuelni asistent odgovara na učeničke upite tačno onda kad njima to odgovara. Odgovara na pitanja „u letu“, a to je ono što današnje generacije žele. Za današnje učenike je frustrirajuće ako odgovore ne dobijaju odmah, instant. Nastavnici su često „bombardovani“ svakodnevno sa istim ili sličnim pitanjima. VI pomaže učenicima da dobiju odgovore na pitanja u sekundi, što im pomaže da „troše“ manje vremena tražeći odgovore i ne čekajući da im nastavnici odgovore, VI sistem im pruža momentalne odgovore, bez obzira koliko učenika postavljalo pitanja.

Uz pomoć VI koja je integrisana u sistem učenja, učenici uvijek imaju pristup sadržajima učenja (bilo kad, bilo gdje, na bilo kom uređaju), što im omogućava da slobodno planiraju svoje obaveze, da uče tempom koji njima odgovara, da istražuju ono što ih interesuje, bez da moraju čekati nastavnika.

Sistem za učenje podržan sa VI je orijentisan na kvalitet i način interakcije, ne uzima u obzir resurse, jezik ili lokaciju učenika. To se može smatrati nečim poput „demokratizacije učenja“.

7. Obrada prirodnog jezika (NLP – Natural Language Processing)

Obrada prirodnog jezika je oblast VI koja je fokusirana na mogućnost uređaja (i programa) da razumiju i obrađuju ljudske jezike. To znači da možemo da „razgovaramo/pričamo“ sa uređajima/programima baš kao što komuniciramo sa drugim ljudima, na jeziku koji preferiramo tj. našem (maternjem ljudskom) jeziku. Koliko puta smo poželjeli da „pričamo“ sa platformom sa koje i na kojoj učimo, na našem jeziku. Uz pomoć VI, naše želje postaju stvarnost. Aleksa, Siri, Kortana su primjeri VI i to upravo obrade prirodnog jezika. Kada se integriše obrada prirodnog jezika (VI) u sistem/platformu za učenje, učenici mogu postavljati pitanja i razjasniti nedoumice na jeziku kojim govore. Ovo ne čini učenje samo lakšim, već štedi i vrijeme i učenje čini mnogo interesantnijim i efikasnijim.

8. Inkluzija – pristup obrazovanju osobama sa razvojnim poteškoćama

VI ima mogućnost da omogući bolji kvalitet života osobama sa razvojnim poteškoćama, uključujući tu i njihovo obrazovanje. Usvajanje i prihvatanje inovativnih VI tehnologija otvara nove načine interakcije za osobe/učenike sa razvojnim poteškoćama. Alati VI mogu biti uspješno „trenirani“ da pomognu bilo kojoj grupi učenika/osoba sa razvojnim poteškoćama, bilo da se radi o autizmu, osobama koje imaju oštećenje vida, sluha itd.

Na primjer, besplatna aplikacija Seeing AI razvijena od Microsofta koristi „snagu“ VI da uz pomoć pametnog telefona „iščitava“ (opisuje kroz naraciju) okolinu i predmete slijepim i slabovidim osobama. Seeing AI može da čita tekst, prepozna proizvode, opisuje scene, valute, opiše osobu koja stoji ispred vas, uključujući emocije na licu te osobe. Aplikacija je trenutno dostupna na ovim jezicima: engleskom, holandskom, francuskom, njemačkom, japanskom i španskom. Koriste je milioni slijepih i slabovidih korisnika.

Još jedna aplikacija koju je razvio Microsoft, a koja je takođe bazirana na upotrebi VI je i Presentation Translator. To je dodatak za PowerPoint koji tokom prezentacije uživo, glas osobe koja uživo prezentuje u realnom vremenu titluje (ispisuje direktno tekst) na uređajima osoba koje prate prezentaciju, a što je veoma korisno za osobe koje imaju oštećenje sluha. Aplikacija ima mogućnost da prevodi sa 11 jezika koji se govore uživo na jedan od 60 jezika na kojima može da ispisuje titl.

VI može da djeluje kao virtuelni asistent koji odgovara na glasovne komande, čita tekst ili konvertuje tekst u transkripte na ekranu uređaja, zavisno od potreba učenika/osobe tj. tipa njegove razvojne poteškoće (oštećenje vida, sluha, smanjena pokretljivost itd.).

9. Kolaboracija nastavnika i VI

Iako se većina eksperata slaže da je prisutnost nastavnika u procesu poučavanja i učenja nezamjenjiva i da nastavnika, vjerovatno nikad u potpunosti neće moći zamijeniti bilo koji sistem VI, zasigurno će u budućnosti biti mnogo promjena u nastavničkom poslu i najboljim nastavničkim praksama. VI postaje značajan alat za nastavnike na nekoliko načina. VI može da pomogne nastavniku da stekne uvid kad treba prilagoditi plan učenja, kad da modifikuje i inovira sadržaje učenja, na koje učenike treba da obrati naročitu pažnju itd.

VI se upravo primjenjuje u obrazovanju prevashodno u nekim alatima koji pomažu razvoj vještina i testiranje sistema. Kako obrazovni VI sistemi budu sazrijevali, nada je da će VI pomoći u popunjavanju „praznina“ u potrebama u učenju i podučavanju i omogućiti da obrazovne ustanove (bilo koje vrste) i nastavnici učine više nego ikad prije. VI može da podrži efikasnost i personalizaciju za nastavnike, da im omogući vrijeme i slobodu da obezbijede razumijevanje i prilagođavanje, jedinstvene ljudske osobine na kojima uređaji i VI „zapinju“. Korišćenjem najboljih osobina nastavnika i VI, vizija njihove kolaboracije u obrazovanju je ona u kojoj „oni“ (nastavnici i VI) rade zajedno kako bi za svoje učenike omogućili najbolje ishode učenja.

Kako će današnji učenici u budućnosti raditi u uslovima gdje je VI realnost, veoma je važno da ih obrazovne organizacije tokom procesa podučavanja što više i čim prije „izlože“ upotrebi novih tehnologija.

10. Automatizacija administrativnih poslova

Prema jednom istraživanju, nastavnici „troše“ trećinu svog radnog vremena (2-3h dnevno) na administrativne poslove, planiranje lekcija, ocjenjivanje i sl. VI može da „uskoči“ i jedan dio ovih poslova (ocjenjivanje, odgovaranje na uopštena pitanja učenika, administrativni poslovi) obavi automatski „za nastavnika“. Kako VI automatizuje administrativne zadatke, nastavnicima ostaje više vremena da se posvete učenicima i kvalitetu procesa poučavanja. A kako VI alati analiziraju radove od učenika/polaznika, sistem može da nudi preporuke nastavniku da promijeni sadržaje učenja i način njihove isporuke. Jedan od takvih softverskih alata, podržanih sa VI je npr. Intelligent Essay Assessor (IEA) koji može da vrši evaluaciju i ocjenjivanje obima i „dubine“ eseja kojeg napišu učenici, korelaciju između tema, „fluentnost“ jezika kojim je napisan esej itd. Testiranja su pokazala da su ocjene koje je davao „IEA“ sistem skoro identične ocjenama koje su davali nastavnici. Dakle, fidbeci koje su dali IEA i nastavnici nisu u konfliktu, nego su identični.

Nastavnici žele da troše više vremena u direktnom kontaktu sa učenicima, da se bave istraživačkim radom i nastavkom vlastitog usavršavanja, ali jednostavno nemaju vremena za to, jednim dijelom i zbog gore pomenutih adminstrativnih poslova. Uz pomoć VI, nastavnici mogu da automatizuju administrativne poslove, te se više posvete podučavanju ključnih kompetencija, istraživanju i motivaciji svojih učenika.

 

Vještačka inteligencija je tu i ostaje među nama

Resistence is futile, kultna rečenica izgovorena mnogo puta u naučno-fantastičnim filmovima (prvi put 1976. godine) kao da je u sadašnje vrijeme izgovorena čovječanstvu od strane VI. Ona je već sad duboko integrisana u naše svakodnevne živote i u njima ostaje trajno.

Bil Gejts, osnivač Majkrosofta, jednom prilikom je o svom učenju izjavio sljedeće: „moja tehnika za učenje je uvijek sadržavala traganje za osobama koje znaju više od mene o nekom određenom pojmu, te pitanja koja sam postavljao tim osobama kako bih dobio odgovore na njih ili kako bih dobio potvrdu/demant mojih gledišta o tom pojmu“. Upravo bi kolaborativni sistem nastavnik-VI mogla da bude ta „osoba“ kojoj bi učenici mogli kad god požele da postave pitanje o nekom pojmu (sadržaju učenja) koji ih interesuje, dinamikom koja im odgovara i dobiju odgovor koji bi na najbolji mogući način zadovoljio njihovu radoznalost.

Sa godišnjim rastom implementacije nekog oblika VI od 300% u sve oblasti ljudskog djelovanja (privreda, industrija, organizacije, obrazovanje) ona nam čvrsto i jasno poručuje da ostaje među nama. Vještačka inteligencija je trenutno na tronu novih trendova.

I oblast obrazovanja je u utrci sa drugim granama da prihvati sve benefite koje donosi trend VI. Veliki broj obrazovnih institucija, organizacija i profesionalnih okruženja za učenje je čvrsto orijentisan ka prihvatanju VI. Osnovni razlog takve transformacije je da se njihovim učenicima/polaznicima/zaposlenima omoguće što bolje i efikasnije učenje. VI je najbolja opcija za prevazilaženje svih izazova u učenju novih stvari.

Benefite imaju i učenici i nastavnici. VI čini proces učenja mnogo interesantnijim i interaktivnijim za učenike, dok olakšavaju nastavni proces i opterećenje za nastavnike. Ovakav proces dovodi do pojave superiorne učionice. Kako se primjena VI u obrazovanju širi i inovacije su svakodnvne, svjedoci smo napretka u ishodima i učenja i podučavanja. Prihvatanje VI u obrazovanju transformiše načine i na koje učimo i na koje podučavamo.

Budućnost VI u obrazovanju je svijetla sa mnogo potencijalnih tipova primjene koje će obezbijediti da oni koji uče dobiju podršku u tom procesu i omogućiti im da samostalno uče na način koji je „blizak“ njihovom ličnom načinu razmišljanja.

Svaka obrazovna ustanova i organizacija će u budućnosti u svoj proces podučavanja trebati integrisati neki vid VI, kako bi svojim polaznicima omogućila najadekvatnije sadržaje učenja, za njih najintersantnije načine njihove isporuke. Na taj način će njihovi programi bili interesantniji za učenike/polaznike, koji će biti radoznaliji i motivisaniji da ih uče, a time će i kredibilitet ustanove biti veoma pozitivan. VI u obrazovanju, upotrijebljena na adekvatan način, može da čini čuda. Ovo je samo početak, budućnost će vremenom otkrivati inovativne načine primjene u obrazovanju, a mi ćemo biti svjedoci nove ere u obrazovanju i nove ere obrazovanih. Ne tako daleko u budućnosti, VI će „okupirati“ integralno mjesto u svim vrstama i nivoima obrazovanja, ona će oblikovati obrazovanje. VI je tek započela da dokazuje svoje prednosti i snagu u širokom spektru obrazovnih područja i preostaje nam samo da vidimo kako će osnažiti i unaprijediti sveukupne ishode učenja i podučavanja.

Nastavnici (svih nivoa i oblika obrazovanja) najbolje znaju da je pandemija COVID-19 donijela dramatičan, jednom u generaciji tako globalan i dinamičan zaokret ka online učenju. Čak i kada pandemiju budemo gledali u „retrovizoru“ iza nas, načini na koje se uči i podučava su zauvijek promijenjeni. Online obrazovanje je spajalica u oblasti obrazovanja. Usvajanje novih tehnologija, uključujući vještačku inteligenciju se desilo tokom pandemije brže nego što je iko mogao da predvidi. Fokus je na učenju iz prošlosti, kako bi obrazovanje bilo bolje u budućnosti.

Čuvena Maja Andželou (Maya Angelou) je jednom rekla: „ljudi će zaboraviti šta ste rekli, zaboraviće šta ste uradili, ali nikad neće zaboraviti kako su se zbog vas osjećali“.

Ima li išta tačnije od ovoga u svijetu obrazovanja?

Ako smo i zaboravili nešto što smo nekad učili, mnogo dublje u našem sjećanju ostaje kako smo se u nekom značajnom trenutku našeg obrazovanja osjećali. Svaki nastavnik bi uz pomoć primjene VI svom učeniku / studentu / polazniku / radniku kojeg podučava trebao da stvori atmosferu učenja u kojoj bi student bio emotivno zadovoljan, radoznao i motivisan, a ne da mu taj proces bude asocijacija na stres i frustraciju. U takvoj pozitivnoj atmosferi benefite bi imali svi sudionici u tom procesu, i oni koji uče i oni koji poučavaju. Na taj način bismo se kretali ka ideji (još uvijek ideji, ali uz pomoć VI potencijalno mogućoj) skoro pa savršenog učenja, a to je prilagođen kurikulum za svakog učenika/studenta/polaznika, skrojen prema njegovim potrebama. Motivisan, zadovoljan i radoznao učenik/student/polaznik/radnik za sadržaje i načine učenja je glavni preduslov uspješne paradigme današnjeg obrazovanja, a to je cjeloživotno učenje.

Autor: Slobodan Trebovac

Slobodan Trebovac, rođen u Banjaluci. Po zanimanju master profesor tehnike i informatike za elektronsko učenje. Radi u Glossi, centru za njemački jezik i kao nastavnik informatike u JU OŠ „Sveti Sava“, Banja Luka. U Glossi je angažovan kao tehnička podrška na online kursevima od samog početka realizacije online kurseva u ovom centru za učenje njemačkog jezika. Oblast interesovanja su mu sistemi za učenje na daljinu, te primjena IKT-a u nastavnom procesu, ali i druge IT oblasti. Redovno se usavršava na tradicionalnim seminarima i online webinarima. Član je udruženja Moodle Mreža Srbije.

Imate pitanja na temu bloga ili učenja njemačkog jezika? Slobodno nam pišite. Rado ćemo izdvojiti vrijeme da vam pomognemo.

Podjelite članak:

Potrebna Vam je podrška i konsultacije?

Kontaktirajte nas i transparentno predstavite svoje izazove u učenju njemačkog jezika. Naš tim će Vam pomoći da se usmerite na pravi način i ostvarite najbolji napredak.

Uvek smo vam na raspolaganju!

Kako vam možemo pomoći?