Individualna nastava – PAKET 1 (10 časova) – za jednu osobu

Kurs u učionici,Virtuelna učionica - online

O kursu

Od A1 do C2
Nivo se određuje u skladu sa nivoom znanja polaznika.

Individualna nastava je odlično rješenje ukoliko niste u prilici da nastavu njemačkog jezika pohađate u okviru redovnog kursa zbog dnevnih obaveza koje vam to ne dozvoljavaju.

Ovaj oblik učenja podrazumijeva rad jednog profesora i jednog polaznika u terminima koje polaznik prethodno dogovori sa svojim profesorom. Pored termina, polaznik sa profesorom određuje i intenzitet pohađanja nastave. Na taj način individualna nastava omogućava dodatnu fleksibilnost na osnovu koje polaznici lakše mogu planirati svoje učenje njemačkog jezika.

Online individualni časovi se održavaju putem virtuelne ulionice, uz upotrebu nastavnog materijala koji se koristi i za standardne kurseve njemačkog jezika.

Nastavni sadržaj se definiše nakon prvog sastanka i dogovora polaznika i nastavnika. 

Uzimajući u obzir ciljeve koje polaznik želi postići, preporučuje se najefikasniji model učenja.

Broj nastavnih jedinica

10 školskih časova

Dinamika

Po dogovoru.

student-using-laptop-having-online-class-with-teacher-pov.jpg

400.00 KM

Pišite nam direktno

Ovaj kurs sadrži:

Potrebna Vam je podrška i konsultacije?

Kontaktirajte nas i transparentno predstavite svoje izazove u učenju njemačkog jezika. Naš tim će Vam pomoći da se usmerite na pravi način i ostvarite najbolji napredak.

Uvek smo vam na raspolaganju!

Kako vam možemo pomoći?

Imate nedoumice u vezi sa konkretnim kursom?

Kako vam možemo pomoći?