Kindersommerkurs 2

O kursu

Po završetku ovog kursa moći ćete razmijeniti riječi o nekim jednostavnijim društvenim temama, učestvovati u jednostavnim komunikacijama, iako obično ne možete dovoljno razumjeti kako biste samostalno održavali komunikaciju. Jednostavnim izrazima možete opisati svoju porodicu i druge ljude, uslove života itd.

Iskoristi ljeto na pametan način!

Glossa pruža mogućnost da djeca i omladina standarne kurseve jezika završe preko leta za kraće vreme  – za svega nekoliko sedmica preko ljeta.

Intenzivni ljetni kursevi organizuju se tokom JUNA i JULA, a možeš da biraš i intenzitet kursa – 3 ili 5 puta sedmično, po dva školska časa.⁣

Sada imaš priliku da ovladaš njemačkim jezikom uz pomoć savremene platforme za učenje i što je najbitnije – u tom procesu nećeš biti sam – tvoj nastavnik njemačkog jezika biće ti podrška tokom cijelog procesa učenja, a zajedničke sesije sa vršnjacima učiniće učenje zabavnijim.⁣

Broj nastavnih jedinica

36 nastavnih jedinica

Dinamika

Na raspolaganju su kursevi različitih intenziteta:

  • 3 puta sedmično, po dva školska časa – ukupno 6 školskih časova sedmično
  • 5 puta sedmično, po dva školska časa – ukupno 10 školskih časova sedmično

Termini nastave

Termini nastave se definišu u direktnoj komunikaciji sa polaznikom, na osnovu ponuđenih raspoloživih termina u određenom semestru.

Finalni termini nastave se definišu u direktnoj komunikaciji sa polaznikom na osnovu ponuđenih raspoloživih termina. 

Glossa-centar zadržava pravo izmjene termina u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Koja znanja ćete steći?

Ciljevi na ovom nivou temelje se na sticanju uvida u osnovna i opšta znanja iz njemačkog jezika i kulture i osposobljavanju za njihovu praktičnu primjenu.

Dobro osmišljenim konceptom, u prijatnoj atmosferi i multimedijalnim pristupom nastavi, učenici se podstiču na samostalni i timski rad, kritički pristup i samoevaluaciju, kao i na razvoj želje za stalnim napredovanjem.

Sertifikat

Nakon obaveznog završnog testiranja, svi polaznici koji uspešno polože test dobijaju potvrdu o pohađanju kursa na odabranom jezičkom nivou, uz opisnu ocjenu znanja.

student-using-laptop-having-online-class-with-teacher-pov.jpg

Pišite nam direktno

Ovaj kurs sadrži:

Potrebna Vam je podrška i konsultacije?

Kontaktirajte nas i transparentno predstavite svoje izazove u učenju njemačkog jezika. Naš tim će Vam pomoći da se usmerite na pravi način i ostvarite najbolji napredak.

Uvek smo vam na raspolaganju!

Kako vam možemo pomoći?

Imate nedoumice u vezi sa konkretnim kursom?

Kako vam možemo pomoći?