Kurs njemačkog jezika za odrasle C1/1

ONLINE - VIRTUELNA UČIONICA +

O kursu

Nakon završetka kursa moći ćete uspješno i precizno formulisati i prenijeti ideje i mišljenja drugim govornicima. Jasno i detaljno možete opisati i predstaviti složene teme. Možete razumjeti posebne članke, čak i kad nisu u vezi sa vašom strukom. Možete se razgovijetno i spontano izraziti bez dužeg traženja izraza. Jezik možete koristiti uspješno za društvene i profesionalne svrhe. Bez mnogo napora možete razumjeti TV programe i filmove.

Glossa Online kursevi kreirani su sa ciljem da uz odgovarajuću podršku nastavnika korak po korak uspješno naučite njemački jezik na izabranom jezičkom nivou. Nastavnici vode grupne online sesije, prate sve aktivnosti i napredak svakog polaznika, a na raspolaganju su tokom kursa za neograničen broj pitanja i nedoumica. Jezik se uči kroz interaktivan i multimedijalni sadržaj, a tokom rada na Glossa platformama razvijaju se vještine potrebne za uspješan samostalni i timski rad.

Online kursevi po metodologiji Virtuelna učionica + podrazumijevaju fleksibilno učenje njemačkog jezika uz online grupne sesije jednom sedmično i interaktivnu platformu sa svim materijalima dostupnu polaznicima 24h na svim uređajima. Virtuelna učionica + osim interaktivnih i multimedijalnih sadržaja sadrži i online biblioteku sa snimljenim svim online sesijama. U izvođenju online nastave se koriste savremene platforme Moodle i BigBlueButton, a naši predavači kvalifikovani su i posebno obučeni za nastavu na daljinu. Kod modela učenja Virtuelna učionica + sav nastavni materijal integrisan je u online platformu.

Plan i program kursa kreiran je po nivoima u odnosu na Standarde Evropskog referentnog okvira.

Broj nastavnih jedinica

72 nastavne jedinice

Dinamika

Trajanje ovog kursa u Virtuelnoj učionici + je 12 sedmica.

Termini nastave

Termini učenja su fleksibilni + jedan fiksni termin prema dogovoru tutora sa grupom.

Finalni termini nastave se definišu u direktnoj komunikaciji sa polaznikom na osnovu ponuđenih raspoloživih termina. 

Glossa-centar zadržava pravo izmjene termina u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Koja ćete znanja steći?

Sertifikat

Nakon obaveznog završnog testiranja, svi polaznici koji uspešno polože test dobijaju potvrdu o pohađanju kursa na odabranom jezičkom nivou, uz opisnu ocjenu znanja.

student-using-laptop-having-online-class-with-teacher-pov.jpg

468.00 KM

Pišite nam direktno

Ovaj kurs sadrži:

Potrebna Vam je podrška i konsultacije?

Kontaktirajte nas i transparentno predstavite svoje izazove u učenju njemačkog jezika. Naš tim će Vam pomoći da se usmerite na pravi način i ostvarite najbolji napredak.

Uvek smo vam na raspolaganju!

Kako vam možemo pomoći?

Imate nedoumice u vezi sa konkretnim kursom?

Kako vam možemo pomoći?