Specijalizovani kurs

O kursu

Od A1 do C2
Nivo se određuje u skladu sa nivoom znanja polaznika.

Glossa – centar za njemački jezik kreira specijalizovane kurseve njemačkog jezika prilagođene specifičnim ciljevima u komunikaciji i užim stručnim oblastima koji će pomoći da se ispune posebni ciljevi Vaše kompanije/tima.

Korporativni  kursevi za preduzeća (npr. Business German) se održavaju na svim nivoima učenja, a kursevi su prilagođeni potrebama poslovanja pravnih lica, te stoga imaju prilagodjiv sadržaj i intenzitet pohađanja nastave.

U skladu sa užom specifičnom oblasti kojom se bavite (npr. zdravstvo, pravo, marketing) Glossa – centar će kreirati kurs po vašoj meri, sa programom i dinamikom koji će odgovarati vašim potrebama.

Glossa kursevi njemačkog jezika održavaju se u učionicama u našim poslovnicama uz mogućnost dolaska našeg nastavnika “in-house” u gradovima gdje imamo poslovnice, a svi kursevi mogu se sprovoditi i online – putem naših platformi Virtuelna ulionica i Virtuelna ulionica +.

Kontaktirajte Glossa centar ukoliko ste zainteresovani za kreiranje specijalizovanog kursa njemačkog jezika.

Broj nastavnih jedinica

U skladu sa dogovorom

Dinamika

Po dogovoru

Termini nastave

Koja znanja ćete steći?

Ciljevi na ovom nivou temelje se na sticanju uvida u osnovna i opšta znanja iz njemačkog jezika i kulture i osposobljavanju za njihovu praktičnu primjenu.

Dobro osmišljenim konceptom, u prijatnoj atmosferi i multimedijalnim pristupom nastavi, učenici se podstiču na samostalni i timski rad, kritički pristup i samoevaluaciju, kao i na razvoj želje za stalnim napredovanjem.

Sertifikat

Nakon obaveznog završnog testiranja, svi polaznici koji uspešno polože test dobijaju potvrdu o pohađanju kursa na odabranom jezičkom nivou, uz opisnu ocjenu znanja.

student-using-laptop-having-online-class-with-teacher-pov.jpg

Pišite nam direktno

Ovaj kurs sadrži:

Potrebna Vam je podrška i konsultacije?

Kontaktirajte nas i transparentno predstavite svoje izazove u učenju njemačkog jezika. Naš tim će Vam pomoći da se usmerite na pravi način i ostvarite najbolji napredak.

Uvek smo vam na raspolaganju!

Kako vam možemo pomoći?

Imate nedoumice u vezi sa konkretnim kursom?

Kako vam možemo pomoći?