fbpx

USLOVI KUPOVINE

Ovim se uslovima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. www.glossacentar.com internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uslovima i pravilima.
Trgovac je Glossa – centar za njemački jezik  d.o.o., a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je trgovcu te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica ili direktnom bankarskom transakcijom.

NARUČIVANJE

Kupac naručuje uslugu ili usluge, te prouzvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe ili direktnom komunikacijom sa licima u sektoru prodaje Glossa-centra (elektronska pošta, društvene mreže, telefonski poziv i sl).
Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod ili uslugu, popuni tražene podatke, prihvati uslove kupovine i pošalje narudžbu, a za koju u dogovorenom roku izvrši plaćanje.
Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama, uključujući PDV.
Ukoliko se roba naručuje putem elektronskog obrasca narudžbe, narudžba će se izvršiti pritiskom na određeni proizvod ili uslugu, te spremanjem istog u Korpu. Ukoliko se roba naručuje u direktnoj komunikaciji sa licima u sektoru prodaje Glossa-centra, narudžba će se izvršiti putem posebnog digitalnog obrasca, a koji će kupcu biti dostavljen u direktnoj komunikaciji elektronskim putem.
Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

PLAĆANJE

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: Mastercard, Maestro ili Visa. Plaćanje je moguće i posredstvom online-narudžbenice i uplatom na žiro-račun, direktnom bankarskom transakcijom.

ISPORUKA

Naručene usluge se koriste putem digitalnih platformi na kojima su pohranjene, a kojima pristup klijent dobija nakon izvšene kupovine. Takođe, klijent je u mogućnosti da plaćene i naručene usluge može koristiti u učionicama poslovnih jedinica Glossa-centra. Naručeni proizvodi pakuju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod dostavljaču (zaposlenom kompanije koja vrši dostavu). Trgovac se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave. Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavca kako bi se preduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.
Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio trgovac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.
Trgovac se obvezuje poslati pošiljku sa proizvodom kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija. Nakon zaprimanja te potvrde trgovac se obvezuje poslati pošiljku u roku do 5 (pet) radnih dana.
Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane trgovaca, trgovac više nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja, te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe.

REKLAMACIJE

U slučaju reklamacije usluge ili proivoda, kupac je dužan obavijestiti Glossa – centar za njemački jezik pismenim putem na adresu Centrale Glossa-centra ili elektronskom poštom na adresu info@glossa.ba.