Uslovi poslovanja

podrska

Opšte informacije

Glossa – centar za njemački jezik d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primijeniće se na korištenje glossacentar.com stranice.

Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine. Usluge koje Vam pruža glossacentar.com Internet prodavaonica ne uključuje troškove koje snosite koristeći računarsku opremu i usluge za pristup našim stranicama. Glossa – centar za njemački jezik d.o.o. nije odgovorna za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Iako Vam Glossa – centar za njemački jezik d.o.o. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, Glossa – centar za njemački jezik d.o.o. ne može garantovati da će usluge na glossacentar.com odgovarati Vašim potrebama. Glossa – centar za njemački jezik d.o.o. takođe ne može garantovati da će usluga biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail info@glossacentar.com kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.

Uslovi kupovine

Ovim se uslovima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama.

glossacentar.com internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uslovima i pravilima.

Trgovac je Glossa – centar za njemački jezik d.o.o., a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je trgovcu te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica ili direktnom bankarskom transakcijom.

Naručene usluge se koriste putem digitalnih platformi na kojima su pohranjene, a kojima pristup klijent dobija nakon izvšene kupovine.

Takođe, klijent je u mogućnosti da plaćene i naručene usluge može koristiti u učionicama poslovnih jedinica Glossa-centra.

Naručeni proizvodi pakuju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod dostavljaču (zaposlenom kompanije koja vrši dostavu).

Trgovac se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave. Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavca kako bi se preduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio trgovac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.

Trgovac se obavezuje poslati pošiljku sa proizvodom kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija. Nakon zaprimanja te potvrde trgovac se obvezuje poslati pošiljku u roku do 5 (pet) radnih dana.

Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane trgovaca, trgovac više nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja, te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe.

U slučaju reklamacije usluge ili proivoda, kupac je dužan obavijestiti Glossa – centar za njemački jezik pismenim putem na adresu Centrale Glossa-centra ili elektronskom poštom na adresu info@glossa.ba.

Politike

Uvek smo vam na raspolaganju!

Kako vam možemo pomoći?