GLOSSA PREVODILAŠTVO

Glossa – centar za njemački jezik pruža usluge pismenog i usmenog prevođenja
Prevod i ovjera lične dokumentacije
Prevod i ovjera pravne dokumentacije
Prevod i ovjera dokumentacije poslovnih subjekata
Prevod i ovjera medicinske dokumentacije
Prevod i ovjera ugovora i sporazuma
Prevod i ovjera tehničke dokumentacije
Prevod beletristike, časopisa i ostalih pisanih materijala
Prevod stručnih i tehničkih tekstova
Prevod i tumačenje tendera i ponuda
Prevod pravne i poslovne korespondencije
Prevod internet stranica
Konsekutivno i simultano prevođenje na konferencijama, seminarima, naučnim skupovima, kod notara itd.

Prevode u našem Centru obavlja naučni i stručni tim prevodilaca za njemački jezik, koji čine sudski tumači i profesori sa dugogodišnjim iskustvom u prevođenju.

Vaše materijale možete dostaviti putem elektronske pošte, poštanskog saobraćaja ili ih možete lično donijeti na prevod u prostorije Glossa – centra za njemački jezik.

Prevedene materijale dostavljamo u obliku koji zahtijeva klijent, poštujući dogovorene termine.

Stroga povjerljivost i čuvanje informacija koje su povezani sa vašim prevodom su garantovani.

Ukoliko imate pitanje ili želite okvirnu procijenu cijene usluge prevoda, popunite formular u produžetku. Naše osoblje će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Ili kontaktirajte našu prevodilačku službu direktno putem podataka u produžetku:

Uvek smo vam na raspolaganju!

Kako vam možemo pomoći?