fbpx

GLOSSA USLUGE PREVOĐENJA

Glossa – centar za njemački jezik pruža usluge pismenog i usmenog prevođenja
Prevođenje i ovjera lične dokumentacije
Prevođenje i ovjera pravne dokumentacije
Prevođenje i ovjera dokumentacije poslovnih subjekata
Prevođenje i ovjera medicinske dokumentacije
Prevođenje i ovjera ugovora i sporazuma
Prevođenje i ovjera tehničke dokumentacije
Prevođenje beletristike, časopisa i ostalih pisanih materijala
Prevođenje stručnih i tehničkih tekstova
Prevođenje i tumačenje tendera i ponuda
Prevođenje pravne i poslovne korespondencije
Prevođenje internet stranica
Konsekutivno i simultano prevođenje na konferencijama, seminarima, naučnim skupovima, kod notara itd.

Prevode u našem Centru obavljaju naučni i stručni prevodioci za njemački jezik, sudski tumači i profesori sa iskustvom u prevođenju.

Vaše materijale možete dostaviti putem elektronske pošte, poštanskog saobraćaja ili ih možete lično donijeti na prevod u prostorije Glossa – centra za njemački jezik.

Prevedene materijale dostavljamo u obliku koji zahtijeva klijent, poštujući dogovorene termine.

Za simultano prevođenje potrebno je dostaviti materijale najkasnije 5 dana pred angažman, kako bi prevodilac imao dovoljno vremena da se pripremi i obezbijedi kvalitetan prevod.

Za više informacija obratite se putem telefona, elektronoske pošte ili nas lično posjetite u prostorijama Glossa – centra za njemački jezik.

 Stroga povjerljivost i čuvanje informacija koje se nalaze u tekstu za prevođenje su garantovane!

Za više informacija kontaktirajte našu prevodilačku službu Glossa Translate