fbpx

Zaštita autorskih prava

Sva prava izdavača i nosioca programa na snimljenom i štampanom dijelu su zadržana. Izdavač je Glossa – centar za njemački jezik d.o.o. Kupac se obvezuje da neće neovlašteno umnožavati, izvoditi, koristi za radio difuziju te prodavati proizvode trgovca niti bilo koji dio tih proizvoda.