Dozvolite mi da pogriješim!

Korisni članci

Uvjeren sam da svi, neovisno o tome da li govorimo o greškama u učenju nekog stranog jezika ili o greškama koje činimo svakog dana u odnosu sa drugim osobama, sa samim sobom, često pomislimo da nismo smjeli dopustiti sebi takvu grešku ili propust.

Od malih nogu smo naučeni da greške treba posmatrati kao negativnu pojavu, kao proizvod našeg nedovoljnog učenja. Ukoliko bismo dobili negativnu ocjenu na nekom pismenom zadatku ili na usmenom odgovoru, roditelji su znali biti nezadovoljni time, grditi nas, jer se nismo dovoljno posvetili učenju ili smo zanemarili tu aktivnost u potpunosti. To, naravno, može da ima kako pozitivan, tako i negativan uticaj na nas i na razvoj naše ličnosti. S obzirom na to da je svaka osoba različita, takva reakcija može dovesti vjerovatno do toga da:

a) nas motiviše, te da uzmemo, kako kaže naša poslovica, „knjigu u šake i zagrijemo stolicu“ ili

b ) da nas degradira. Da, umjesto da sebi dopustimo određeni propust i oprostimo sebi, više se demotivišemo i osjećamo loše. Proizvod takvih osjećanja i misli može dovesti do blokade i nemogućnosti za daljim napredovanjem.

Prisjetimo se da nam je motivacija neophodna za napredak kako u privatnom tako i u poslovnom svijetu. Motivacija se drugačije oblikuje kod čitave ljudske popuplacije. Ona može biti unutrašnja i spoljašna. Ona nam služi kako bismo sigurno koračali ka našem cilju. Naš put ka cilju obložen je raznim preprakama koje moramo preći da bismo ostvarili ono što želimo. Strategije u prevazilaženju tih prepraka su od ključne važnosti, jer sami biramo sredstva kojima ćemo prepreke riješiti.

„Uspješni i neuspješni ljudi ne razlikuju se mnogo u svojim sposobnostima. Razlikuju se u želji da dosegnu svoj potencijal.“
John Maxwell.

Kada govorimo o učenju stranog jezika sa kojim se tek susrećemo ili smo isti već učili u nekoj fazi formalnog obrazovanja, moramo razjasniti sebi šta nam je cilj istog. Neko će navesti selidbu u zemlju tog govornog područja, drugi će navesti kao razlog poslovnu komunikaciju sa klijentima, a treći mogu jednostavno da traže kako da na kvalitetan način ispune svoje slobodno vrijeme i posvete se učenju željenog stranog jezika.

Kada je riječ o greškama pri usmenom ili pismenom izražavanju na stranom jeziku, one su normalna pojava kod svih učenika/učenica. Uzrok grešaka može biti heterogen, na primjer: sličnost određenog jezika sa prvim usvojenim stranim jezikom, povezivanje stranog jezika sa maternjim i mnogi drugi. Treba da težim da ispravimo sve greške koje su profesori/profesorice identifikovale kod nas. No, ukoliko te greške ne predstavljaju problem pri razumijevanju usmene ili pismene konverzacije sa, one ne trebaju da se sagledavaju kao negativna pojava.

Uzmimo kao primjer razgovor osobe X i osobe Y.

X: Ist das Film interessant? (prevod: Je li film interesantan?)

Y: Ja, er ist sehr interessant. (prevod: Da, veoma je interesantan.)

U izjavi osobe X nalazi je greška u rodu imenice Film. Riječ Film je u njemačkom jeziku muškog roda, dakle der Film, a ne srednjeg roda kao u prethodnom razgovoru.

Iako je došlo do greške, osoba Y je razumjela šta je osoba X htjela da kaže.

Važno je, dakle, da naš sagovornik/ naša sagovornica može da razumije šta smo željeli da kažemo. Trebamo, prije svega, posmatrati naš napredak u učenju određenog stranog jezika, da se osvrnemo na pozitivne aspekte i omogućimo sebi jednu prijatnu atmosferu za učenje. Negativna energija i loša klima pri učenju onemogućava naš napredak, odnosno razvoj naših potencijala.

Zato, dozvolite sebi da pogriješite i okrenite se pozitivnim mislima kako bi vaše učenje stranog jezika bilo što produktivnije!

Autor: Aleksandar Vidović

Aleksandar Vidović rođen je 27.11.1996. u Doboju, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. Studije njemačke književnosti i jezika upisuje 2015.godine na Univerzitetu u Banjoj Luci. Kao DAAD stipendista odlazi na trećoj studijskoj godini za Berlin, gdje je učestvovao na internacionalnim kursevima sa akcentom na upoznavanju njemačke istorije i kulture. Svoj angažman u Glossa-centru za njemački jezik Doboj započinje 2018.godine gdje radi kao nastavnik za nivoe od A1 do C1 i koordinator za promociju i kulturu. Takođe prisustvuje raznim stručnim usavršavanjima koja se baziraju na modernom konceptu nastave kako za djecu, tako za omladinu i odrasle.

Uža sfera interesovanja: Metodika nastave njemačkog jezika i istorija Njemačke. Drugi ciklus studija namjerava upisati u nekoj zemlji njemačkog govornog područja.

Podjelite članak:

Najnoviji članci

Potrebna Vam je podrška i konsultacije?

Kontaktirajte nas i transparentno predstavite svoje izazove u učenju njemačkog jezika. Naš tim će Vam pomoći da se usmerite na pravi način i ostvarite najbolji napredak.

Uvek smo vam na raspolaganju!

Kako vam možemo pomoći?