fbpx

KONTAKT

GLOSSA-CENTAR Banja Luka

Direktor Glossa-centra: Adriana Švraka (adriana.svraka@glossa.ba)

Koordinator nastave njemačkog jezika: Tajana Kušljić (tajana.kusljic@glossa.ba)

Pedagoški odjel: Aljoša Preradović (aljosa.preradovic@glossa.ba) 

Uprava/marketing: Vladimir Radošević (vladimir.radosevic@glossa.ba)

Odjel prodaje: Damir Gredelj (damir.gredelj@glossa.ba)