Goethe ispit

DOČEKAJTE SPREMNO GOETHE-ISPIT!
NAŠA AKREDITACIJA GOETHE-INSTITUTA - VAŠ KLJUČ ZA USPJEŠNU PRIPREMU

Zahvaljujući izuzetnim rezultatima koje je naš Centar postigao u podučavanju njemačkog jezika, postali smo prvi akreditovani centar za njemački jezik u jugoistočnoj Evropi od strane Goethe–Instituta!

U oktobru 2013. godine Glossa – centar za njemački jezik Banja Luka postaje prvi akreditovani centar od strane Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine. Reakreditacija je sledila 2017. i ponovo 2022. godine.

Sertifikati Goethe-Instituta su međunarodno priznati, a Goethe-ispit je moguće polagati na Goethe-Institutu ili u ispitnim centrima koje je Goethe-Institut propisao.

Šta je Goethe sertifikat?

“Goethe-Zertifikat Deutsch” je međunarodno priznat dokument kojim se potvrđuje nivo znanja i vladanja njemačkim jezikom. Dokument se akredituje i dodeljuje od strane Goethe-Instituta, a u ime Ministarstva obrazovanja i naučnog istraživanja Savezne Republike Njemačke.

Posjedovanje ovog sertifikata olakšava profesionalno ili akademsko usavršavanje na govornim područjima njemačkog jezika i preduslov je za upis na većinu njemačkih univerziteta bilo na osnovne, master, specijalističke ili doktorske studije, te sticanje radne dozvole u jednoj od zemalja njemačkog govornog područja. Goethe-ispiti imaju visok globalni ugled, a sertifikati se od strane poslodavaca i obrazovnih institucija u mnogim zemljama posmatraju kao dokaz kvalifikacije.

Više informacija o Goethe-ispitima u Glossa-centru možete dobiti putem mejla ispit@glossa.ba.

Nivoi Goethe-sertifikata

U zavisnosti od nivoa znanja kandidata, a u skladu sa novousvojenom skalom Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike koja podrazumjeva šest nivoa znanja, moguće je steći sledeće Goethe-sertifikate:

Goethe-Zertifikat A1

Zertifikat A1: Start Deutsch 1 je ispit o poznavanju njemačkog jezika za odrasle. Potvrđuje sasvim jednostavno poznavanje njemačkog jezika i odgovara prvom stepenu (A1) na šestostepenoj skali jezičkih kompetencija Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).

Nastavom su na platformi predviđena po tri primjerka svakog modula za čitanje, slušanje i pisanje i 4 simulacije usmenog dijela ispita.

Nivo: A1
Trajanje: 14 dana
Broj časova: 12 (6 časova u virtuelnoj učionici + 6 časova na platformi)
Goethe-Zertifikat A2

Zertifikat A2 je ispit iz njemačkog jezika za odrasle. Ovaj ispit potvrđuje osnove znanja jezika i odgovara drugom stepenu (A2) šestostepene skale Zajedničkog evropskog referentnog sistema za jezike (GER).

Nastavom su na platformi predviđena po tri primjerka svakog modula za čitanje, slušanje i pisanje i 4 simulacije usmenog dijela ispita.

Nivo: A2
Trajanje: 14 dana
Broj časova: 14 (6 časova u virtuelnoj učionici + 8 časova na platformi)
Goethe-Zertifikat B1

Zertifikat B1 je ispit iz poznavanja njemačkog jezika za mlade i odrasle. Potvrđuje samostalno primenjivanje njemačkog jezika i odgovara trećem stepenu (B1) na šestostepenoj skali jezičkih kompetencija Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).

Nastavom su na platformi predviđena po tri primjerka svakog modula za čitanje, slušanje i pisanje i 4 simulacije usmenog dijela ispita.

Nivo: B1
Trajanje: 14 dana
Broj časova: 18 (6 časova u virtuelnoj učionici + 12 časova na platformi)
Goethe-Zertifikat B2

Zertifikat B2 je ispit iz njemačkog jezika za mlade i odrasle. Potvrđuje napredno poznavanje njemačkog jezika i odgovara četvrtom stepenu (B2) na šestostepenoj skali jezičkih kompetencija Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).

Nastavom su na platformi predviđena po tri primjerka svakog modula za čitanje, slušanje i pisanje i 4 simulacije usmenog dijela ispita.

Nivo: B2
Trajanje: 14 dana
Broj časova: 18 (6 časova u virtuelnoj učionici + 12 časova na platformi/kompenzacija dodatnim sastankom u virtuelnoj učionici)
Goethe-Zertifikat C1

Zertifikat C1 je ispit iz poznavanja njemačkog jezika za odrasle. Potvrđuje veoma napedredno poznavanje njemačkog jezika i odgovara petom stepenu (C1) na šestostepenoj skali jezičkih kompetencija Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).

Nastavom su na platformi predviđena po tri primjerka svakog modula za čitanje, slušanje i pisanje i 4 simulacije usmenog dijela ispita.

Nivo: C1
Trajanje: 14 dana
Broj časova: 18 (6 časova u virtuelnoj učionici + 12 časova na platformi/kompenzacija dodatnim sastankom u virtuelnoj učionici)
Goethe-Zertifikat C2

Goethe-Zertifikat C2 predstavlja veoma napredan nivo znanja jezika i dokumentuje šesti i najviši stepen – C2 – na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.

Nakon položenog ispita moći ćete da:

Bez problema razumijete sve što pročitate i čujete na njemačkom
Rezimirate informacije iz različitih pisanih i usmenih izvora i pri tom ponudite kompleksna obrazloženja i objašnjenja
Da se spontano, tečno i precizno izražavate te i da pri kompleksnim temama koristite istančane formulacije sa nijansama u značenju

Zašto je važna akreditacija koju posjeduje Glossa Centar za Vaše uspješno polaganje Goethe ispita?

Akreditacija od strane Goethe-Instituta podrazumjeva kontrolu kvaliteta nastave, redovna stručna usavršavanja i tim savjetnika iz oblasti metodike i didaktike njemačkog jezika koji prati napretke i profesionalni razvoj svakog nastavnika u Glossa-centru.

Akreditacija je dobrovoljna i odnosi se na ispunjavanje visokih standarda struke koji se ne traže zakonom, već ih postavljaju institucije sa ciljem stimulisanja kontinuiranog stručnog usavršavanja i poboljšanja kvaliteta pružanja profesionalnih usluga.

Davanjem akreditacije Glossa – centru za njemački jezik Banja Luka, Goethe–Institut garantuje visok kvalitet kurseva njemačkog jezika kao i kvalitetan nastavni kadar. Saradnja Goethe–Instuta i našeg Centra podrazumeva i stručno usavršavanje predavača, savjetovanje iz oblasti metodike, didaktike i menadžmenta, te Goethe–Institut redovno kontroliše kvalitet nastave i poslovanja u Glossa–centru.

Prolaznost naših polaznika od 98,3% na svjetski priznatom Goethe-ispitu je rezultat efikasne i uspešne saradnje između Goethe–Instituta i Glossa-centra!

Zašto izabrati pripremnu nastavu za Goethe ispit u Glossa-centru?

Uz Glossa – centar za njemački jezik možete se pripremiti za polaganje ispita uz 4 potpuno nova modela pripremne nastave, krojena prema Vašim specifičnim potrebama! Bez obzira da li želite da se pripremate u našim učionicama ili od kuće, za Vas imamo odgovarajuće rešenje koje će Vam pomoći da kompletirate znanje potrebno za uspješno polaganje ispita.

Modeli pripremne nastave za Goethe ispit

Online pripremna nastava

Nivoi: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Fond časova: 20 časova po 45 min

Self practice online pripremni kurs

Nivoi: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Fond časova: 4-10 časova

NISTE SIGURNI KOJI MODEL PRIPREMNE NASTAVE DA ODABERETE?

Kosultujte se sa nama

Zakažite besplatne konsultacije i Glossa stručnjak će Vas uputiti u model pripremne nastave koji Vama najviše odgovara.

Nedostaje Vam razloga za pripremnu nastavu?

Pogledaj video sa našim profesorom i sertifikovanim ispitivačem Aljošom Preradovićem i saznajte sve o benefitima pripremne nastave Glossa Centra za polaganje Goethe ispita.

A1

Zertifikat A1: Start Deutsch 1 je ispit o poznavanju njemačkog jezika za odrasle. Potvrđuje sasvim jednostavno poznavanje njemačkog jezika i odgovara prvom stepenu (A1) na šestostepenoj skali jezičkih kompetencija Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).
Nivo: A1
Trajanje: 14 dana
Školskih časova: 12 (6 časova u virtuelnoj učionici + 6 časova na platformi)

Nastavom su na platformi predviđena po tri primjerka svakog modula za čitanje, slušanje i pisanje i 4 simulacije usmenog dijela ispita.

A2

Zertifikat A2 je ispit iz njemačkog jezika za odrasle. Ovaj ispit potvrđuje osnove znanja jezika i odgovara drugom stepenu (A2) šestostepene skale Zajedničkog evropskog referentnog sistema za jezike (GER).
Nivo: A2
Trajanje: 14 dana
Školskih časova: 14 (6 časova u virtuelnoj učionici + 8 časova na platformi)

Nastavom su na platformi predviđena po tri primjerka svakog modula za čitanje, slušanje i pisanje i 4 simulacije usmenog dijela ispita.

B1

Zertifikat B1 je ispit iz poznavanja njemačkog jezika za mlade i odrasle. Potvrđuje samostalno primjenjivanje njemačkog jezika i odgovara trećem stepenu (B1) na šestostepenoj skali jezičkih kompetencija Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).
Nivo: A1
Trajanje: 14 dana
Školskih časova: 18 (6 časova u virtuelnoj učionici + 12 časova na platformi)

Nastavom su na platformi predviđena po tri primjerka svakog modula za čitanje, slušanje i pisanje i 4 simulacije usmenog dijela ispita.

B2

Zertifikat B2 je ispit iz njemačkog jezika za mlade i odrasle. Potvrđuje napredno poznavanje njemačkog jezika i odgovara četvrtom stepenu (B2) na šestostepenoj skali jezičkih kompetencija Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).
Nivo: A1
Trajanje: 14 dana
Školskih časova: 18 (6 časova u virtuelnoj učionici + 12 časova na platformi/kompenzacija dodatnim sastankom u virtuelnoj učionici)

Nastavom su na platformi predviđena po tri primjerka svakog modula za čitanje, slušanje i pisanje i 4 simulacije usmenog dijela ispita.

C1

Zertifikat C1 je ispit iz poznavanja njemačkog jezika za odrasle. Potvrđuje veoma napedredno poznavanje njemačkog jezika i odgovara petom stepenu (C1) na šestostepenoj skali jezičkih kompetencija Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).
Nivo: A1
Trajanje: 14 dana
Školskih časova: 18 (6 časova u virtuelnoj učionici + 12 časova na platformi/kompenzacija dodatnim sastankom u virtuelnoj učionici)

Nastavom su na platformi predviđena po tri primjerka svakog modula za čitanje, slušanje i pisanje i 4 simulacije usmenog dijela ispita.

Goethe-Zertifikat C2

Goethe-Zertifikat C2 predstavlja veoma napredan nivo znanja jezika i dokumentuje šesti i najviši stepen – C2 – na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.

Nakon položenog ispita možete:

  • da bez problema razumijete sve što pročitate i čujete na njemačkom;
  • da rezimirate informacije iz različitih pisanih i usmenih izvora i pri tom ponudite kompleksna obrazloženja i objašnjenja;
  • da se spontano, tečno i precizno izražavate te i da pri kompleksnim temama koristite istančane formulacije sa nijansama u značenju.

Želite polagati GOETHE ispit?

Kako vam možemo pomoći?

Uvek smo vam na raspolaganju!

Kako vam možemo pomoći?