fbpx

NAŠA AKREDITACIJA GOETHE-INSTITUTA - VAŠ KLJUČ ZA USPJEŠNU PRIPREMU ZA POLAGANJE ISPITA

Zahvaljujući izuzetnim rezultatima koje je naš Centar postigao u podučavanju njemačkog jezika, postali smo prvi akreditovani centar za njemački jezik u jugoistočnoj Evropi od strane Goethe–Instituta!

U oktobru 2013. godine Glossa – centar za njemački jezik Banja Luka postaje prvi akreditovani centar od strane Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine. Reakreditacija je slijedila 2017. i ponovo 2022. godine.

Sertifikati Goethe-Instituta su međunarodno priznati, a Goethe-ispit je moguće polagati u Glossa-centru u Banjoj Luci i Tuzli.

GOETHE-ISPIT

“Goethe-Zertifikat Deutsch” je međunarodno priznat dokument kojim se potvrđuje nivo znanja i vladanja njemačkim jezikom. Dokument se akredituje i dodjeljuje od strane Goethe-Instituta, a u ime Ministarstva obrazovanja i naučnog istraživanja Savezne Republike Njemačke.

Posjedovanje ovog sertifikata olakšava profesionalno ili akademsko usavršavanje na govornim područjima njemačkog jezika i preduslov je za upis na većinu njemačkih univerziteta bilo na osnovne, master, specijalističke ili doktorske studije, te sticanje radne dozvole u jednoj od zemalja njemačkog govornog područja. Goethe-ispiti imaju visok globalni ugled, a sertifikati se od strane poslodavaca i obrazovnih institucija u mnogim zemljama posmatraju kao dokaz kvalifikacije.

Više informacija o Goethe-ispitima u Glossa-centru možete dobiti putem mejla ispit@glossa.ba.

NIVOI GOETHE-SERTIFIKATA

U zavisnosti od nivoa znanja kandidata, a u skladu sa novousvojenom skalom Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike koja podrazumijeva šest nivoa znanja, moguće je steći sljedeće Goethe-sertifikate:

zAŠTO JE BITNA NAŠA AKREDITACIJA ZA VAŠE USPJEŠNO POLAGANJE ISPITA?

Akreditacija od strane Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine podrazumijeva kontrolu kvaliteta nastave, redovna stručna usavršavanja i tim savjetnika iz oblasti metodike i didaktike njemačkog jezika koji prati napretke i profesionalni razvoj svakog nastavnika u Glossa-centru.

Akreditacija je dobrovoljna i odnosi se na ispunjavanje visokih standarda struke koji se ne traže zakonom, već ih postavljaju institucije sa ciljem stimulisanja kontinuiranog stručnog usavršavanja i poboljšanja kvaliteta pružanja profesionalnih usluga.

Davanjem akreditacije Glossa – centru za njemački jezik Banja Luka, Goethe–Institut Bosne i Hercegovine garantuje visok kvalitet kurseva njemačkog jezika kao i kvalitetan nastavni kadar. Saradnja Goethe–Instuta i našeg Centra podrazumijeva i stručno usavršavanje predavača, savjetovanje iz oblasti metodike, didaktike i menadžmenta, te Goethe–Institut Bosne i Hercegovine redovno kontroliše kvalitet nastave i poslovanja u Glossa–centru Banja Luka.

Prolaznost od 98,3% naših polaznika na svjetski priznatom Goethe-ispitu je rezultat efikasne i uspješne saradnje između Goethe–Instituta Bosne i Hercegovine i Glossa-centra Banja Luka!

TERMINI ISPITA

Detalji o rokovima i prijava ispita: OVDJE 

TERMINI PRIPREMNE NASTAVE

Kontaktirajte nas putem +387 65 023 067 ili popunite formular u produžetku.

ŽELITE BESPLATNE KONSULTACIJE I POMOĆ ZA PRIPREMU ZA POLAGANJE ISPITA?

ŽELITE LI SE PRIJAVITI ZA PRIPREMNU NASTAVU?

JAVITE NAM SE POMOĆU OVOG FORMULARA:

Ako ti i dalje nedostaje razloga za pripremnu natavu, pogledaj video sa našim profesorom i sertifikovanim ispitivačem Aljošom Preradovićem.

Goethe-Zertifikat A1

Goethe-Zertifikat A1 predstavlja sasvim jednostavno poznavanje nemačkog jezika. Ispit odgovara prvom stepenu (A1) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.

Nakon položenog ispita možete:

 • U svakodnevnim situacijama da razumijete jednostavna pitanja, uputstva i saopštenja, kao i javna saopštenja, poruke na telefonskoj sekretarici i kratke razgovore;
 • da shvatite važne informacije iz kratkih pisanih saopštenja, javnih natpisa sa uputstvima i malih oglasa;
 • da kažete i razumijete brojeve, količine, vrijeme i cijene;
 • da ispunite formulare u vezi sa jednostavnim i ličnim podacima;
 • da napišete jednostavna lična saopštenja;
 • da se predstavite i odgovorite na jednostavna pitanja koja se odnose na Vas;
 • da formulišete uobičajena pitanja i molbe koje se koriste u svakodnevnom životu i da reagujete na njih.

Goethe-Zertifikat A2

Goethe-Zertifikat A2 predstavlja elementarno poznavanje nemačkog jezika. Ispit odgovara drugom stepenu (A2) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.

Nakon položenog ispita možete:

 • u svakodnevnim razgovorima da razumijete najvažnije informacije kao i kratka saopštenja na radiju ili saopštenja na telefonu,
 • da shvatite najvažnije informacije iz kratkih novinskih članaka, iz oglasa koji se odnose na svakodnevni život i sa javnih tabli sa uputstvima,
 • da ispunite uobičajene formulare u radnjama, u bankama ili raznim službama,
 • da napišete saopštenje koje se odnosi na Vaše neposredno životno okruženje,
 • da se predstavite u razgovoru i da razmijenite mišljenja o sopstvenoj životnoj situaciji,
 • da u razgovorima postavljate pitanja o svakodnevnim temama i da odgovarate na njih,
 • da u svakodnevnim razgovorima nešto dogovorite i ugovorite.

Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 potvrđuje samostalnu upotrebu njemačkog jezika i odgovara trećem nivou (B1) na skali od šest nivoa Zajedničkog evropskog referentnog sistema za jezike.

Nakon položenog ispita možete:

 • razumijeti glavnu informaciju kada se koristi jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim stvarima iz posla, škole, slobodnog vremena itd.;
 • se snaći u većini situacija s kojima se možete susresti na putovanjima u zemljama njemačkog govornog područja;
 • jednostavno i povezano da se izražavate o poznatim temama i na područjima koja Vas lično interesuju;
 • izvještavati o iskustvima i dešavanjima, opisivati svoje snove, nade i ciljeve, te davati kratka obrazloženja i pojašnjenja.

Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 predstavlja poznavanje jezika na naprednom nivou. Ispit odgovara četvrtom stepenu (B2) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.

Nakon položenog ispita možete:

 • da pratite glavne sadržaje konkretnih i apstraktnih tema i usvajate za Vas važne informacije (na primjer u radio emisijama);
 • da razumijete široku paletu tekstova, kako kratke tekstove (kao oglase), tako i duže složene stručne tekstove, komentare i izvještaje;
 • da se pismeno jasno i strukturno izjasnite o složenim stvarima ali i da korigujete tekstove drugih;
 • da jasno dajete strukturne usmene prikaze u vezi sa opštim temama i temama iz oblasti koje Vas lično interesuju;
 • da aktivno učestvujete u diskusijama vezano za teme koje su Vama poznate, da pri tome zauzmete stav i izložite Vaš stav.

Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 predstavlja izuzetno napredan nivo poznavanja njemačkog jezika. On odgovara petom stepenu (C1) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.

Nakon položenog ispita možete:

 • da bez većeg napora razumijete duže radijske emisije i predavanja;
 • da razumijete širi izbor tekstova za čitanje, što podrazumjeva duže, složenije stručne tekstove, komentare i izvještaje;
 • da se u sastavima o kompleksnim stvarima jasno i strukturno izrazite i pri tom odaberete izraz koji je primjeren za čitaoca;
 • da se usmeno spontano i tečno izražavate, da iznesete svoj stav, da precizno formulišete misli i mišljenje i da detaljno prikažete sopstvene priloge.

Goethe-Zertifikat C2

Goethe-Zertifikat C2 predstavlja veoma napredan nivo znanja jezika i dokumentuje šesti i najviši stepen – C2 – na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.

Nakon položenog ispita možete:

 • da bez problema razumijete sve što pročitate i čujete na njemačkom;
 • da rezimirate informacije iz različitih pisanih i usmenih izvora i pri tom ponudite kompleksna obrazloženja i objašnjenja;
 • da se spontano, tečno i precizno izražavate te i da pri kompleksnim temama koristite istančane formulacije sa nijansama u značenju.