Unaprijedite Vaše poslovanje ulaganjem u znanje!

Biznis paketi za učenje njemačkog jezika po mjeri Vaše kompanije

Kvalitetna komunikacija je od presudnog značaja za uspjeh poslovanja. Ukoliko poslujete sa klijentima na njemačkom govornom području ili imate potrebe da Vaš menadžment i zaposleni usavrše njemački jezik, ulaganjem u kvalitetan program učenja jezika ulažete u budućnost.

Glossa – centar za njemački jezik je je prvi akreditovani centar od strane Goethe-Instituta za učenje njemačkog jezika u Bosni i Hercegovini Specijalizovanje za izvođenje nastave isključivo njemačkog jezika omogućava nam da se koncentrišemo na ono što je važno za Vas – povoljno, efikasno i lako učenje njemačkog jezika.

Glossa-centar usluge za pravna lica obuhvataju:

Glossa Online kursevi njemačkog jezika po interaktivnoj metodologiji za učenje na daljinu
* odabir između dva modela učenja – Virtuelna učionica i Virtuelna učionica +
Glossa redovne kurseve njemačkog jezika u učionicama u našim poslovnicama
* uz mogućnost dolaska našeg nastavnika “in-house” u gradovima gdje imamo poslovnice
Posebni specijalizovani kursevi (npr. Business German)

* kreiranje posebnih kurseva koji će pomoći da se prevaziđu specifični problemi u komunikaciji
ili ispune posebni ciljevi Vaše kompanije

Glossa Translate – usluge prevođenja sa njemačkog na lokalni jezik i obrnuto
* brze i kvalitetne usluge prevođenja za pravna lica na svim poljima komunikacije (usmeno, pismeno, tehnička dokumentacija ugovori, promotivne brošure preduzeća…)
Glossa Sommer – ljetnu školu njemačkog jezika u Beču i Gracu
* lijetnje škole jezika mogu se organizovati i kao korporativni izleti i timbildinzi

AKREDITACIJA

Glossa-centar Banja Luka je prvi akreditovani centar za njemački jezik u Bosni i Hercegovini akreditovan od strane Goethe-Instituta BiH. Glossa- centra za njemački jezik je jedina škola koja je akreditovana od strane Goethe –Instituta, kulturne ustanove Savezne Republike Njemačke koja djeluje širom svijeta. Akreditacija Gotehe- Instituta odnosi se na ispunjavanje visokih standarda struke sa ciljem stimulisanja kontinuiranog stručnog usavršavanja i poboljšanja kvaliteta pružanja profesionalnih usluga. 

VIZIJA

Znanjem, kreativnošću i tehnologijom uz našu izuzetnost i posvećenost vodimo u uspješnu budućnost.

MISIJA

Obrazujemo i prilagođavamo ljude da odgovore na izazove 21. vijeka.

Od kuće ili na putovanju – interaktivna metodologija za učenje na daljinu otvara vrata ka modernom učenju njemačkog jezika

Od A1 do C1 nivoa

KORAK PO KORAK SA NASTAVNIKOM

Polaznik od prvog do posljednjeg koraka učenja kao stručnu podršku ima svog nastavnika njemačkog jezika koji ga usmjerava i podržava.

U KORAK SA VREMENOM

Od vremenske fleksibilnosti do bogate online biblioteke, multimedijalnog sadržaja i interaktivnih zadataka za učenje.
Kontaktirajte nas radi detaljnijeg predstavljanja naših usluga,
a na osnovu Vaših potreba, mi ćemo kreirati specijalizovanu ponudu za Vas!

Više od 300 zadovoljnih klijenata do sada!

Naši partneri

Uvek smo vam na raspolaganju!

Kako vam možemo pomoći?

Uvek smo vam na raspolaganju!

Kako vam možemo pomoći?