Put od konkursa do zaposlenja
Šansa ili izazov?

Korisni članci

Svjedoci smo velikih promjena na tržištu, a ono što karakteriše današnji svijet na globalnom nivou su stalne promjene, brzina, laka dostupnost širokog spektra roba i usluga, te proces cjeloživotnog učenja postaje težnja i standard kako bismo mogli da funkcionišemo u tom svijetu.

Kako se na svim tržištima dešavaju promjene, te promjene iziskuju i prilagođavanje novim procesima na tržištu rada.

Kao ekonomista i na osnovu svog iskustva u Glossa-centru, gdje sam u proteklih par godina intervjuisao veliki broj kandidata, predstaviću put do zaposlenja koji potencijalni kandidati prolaze – od oglasa za posao, uspješne prijave, selekcije kandidata, uspješnog intervjua, te ispravan i uspješan pristup poziciji za koju se kandidat prijavljuje.

Kako uspješno istražiti poslodavca?

Digitalni mediji,  državne agencije, ali i sami poslodavci pružaju dosta informacija o potrebama na tržištu rada. Digitalne prezentacije firmi u vidu web-sajtova i profila na društvenim mrežama su današnja realnost i najbrži put do informacija o pojedinim poslodavcima.

Treba da pročitate sve dostupne informacije o potencijalnom poslodavcu, kao što su istorija, vizija kompanije, ponuda proizvoda, opis djelatnosti. Tu ne treba stati, moramo biti istraživači. Pažnju treba obratiti na sve relevantne izvore informacija.

Informacije o poslodavcu su jako važne. Na osnovu njih ćemo dobiti odgovor da li naš lični pogled na vrijednosti odgovara vrijednostima poslodavca. Poslodavac najčešće postavlja pitanje na razgovoru “Šta sve znate o nama?”.

Većina web-sajtova ima i rubriku „Zaposlenje“. Ako ste detaljno istražili poslodavca i smatrate da svojim kompetencijama možete postati dio tima -Učinite vi prvi korak i pošaljite vašu biografiju i motivaciono pismo!

Kad se raspisuje oglas za posao?

Kao i svako tržište, i tržište rada ima oscilacije. U određenim trenucima ponuda je veća od potražnje, potražnja veća od ponude ili ponuda ne odgovora potražnji. U onom trenutku kad poslodavac osjeti potrebu za novim kandidatima, on odlučuje da raspiše javno konkurs za posao. Razlozi raspisivanja konkursa su jasni, postoje upražnjene pozicije koje treba da se popune. Ako ste se već prijavali samoincjativno kroz formu “Zaposlenje” ili “Kontakt formu”, to ne znači da ne treba da se prijavite i na raspisan konkurs.

Na šta treba obratiti pažnju prilikom prijave na oglas?

1. Pročitajte detaljno oglas. Većina oglasa ima jasno istaknutu poziciju i koje kompetencije kandidat treba da ima, kao i rokove predaje prijave.

2. Ako je istaknuto da kandidat mora da ima neku kompetenciju, poželjno je da prijavljeni kandidat istu i ima, ili da ima bar približno navedene kompetencije.

3. Obavezno voditi računa o rokovima prijave.

4. Obavezno voditi računa o dokumentaciji koja se predaje.

5. Ako nam oglas u pojedinim djelovima nije jasan, kontaktirajte potencijalnog poslodavca mejlom ili telefonom, kako bi se nejasnoće uklonile. Na taj način, pokazujete i proaktivnost i inicijativu, samo naravno pre toga, još jednom detaljno i pažljivo pročitajte sve uslove oglasa.

Kako se prijaviti na oglas?

1. Pročitali ste oglas, istražili poslodavca, prijavljujete se. Obavezno je da prijava sadrži dokumente koji se u oglasu zahtjevaju. To su najčešće potvrde, diplome, uvjerenja i sl. Najvažnija dva dokumenta koja će poslodavac prvo pregledati je Vaša biografija i motivaciono pismo.

2.Biografija (CV) mora odgovarati činjeničnom stanju i kompetencijama kandidata koje on stvarno posjeduje. Postoje razni obrasci za biografije. Sa obrascom Europass CV, definitivno se ne može pogriješiti. U CV-u ne treba da krijemo pojedine podatke, a sa druge strane ne treba da unosimo lažne. Svaki obrazac posjeduje uvodne informacije. Kontakt formu kandidata sa obaveznim unosom ličnih podataka, datum rođenja, ime i prezime, adresa, telefon, e-mail. Slijede  podaci o obrazovanju, formalnom i neformalnom, zatim podaci o radnom iskustvu, vrsti poslovanja, zaduženja, odgovornosti, vremenski okvir zaposlenja, lične vještine i kompetencije. Dalje su navedeni okviri poznavanja stranih jezika, a zatim strukovne, informatičke i druge kompentencije. Treba obratiti pažnju na dodatnu rečenicu ili dvije koje služe da se vide dodatna interesovanja, kompetencije ili bitne informacije koje nisu obuhvaćene biografijom.

3. Kompetencije i strukovna znanja moraju biti potkrijepljena dokazima. To su diplome, nastavni plan i program institucija, potvrda o testiranju ili pohađanju, potvrde sa dodatnih seminara, dokaz o radnom stažu, potvrda poslodavca.

4. Nije dobro da CV ima praznine u vremenskim okvirima, jer će poslodavac postaviti pitanje šta je u tom periodu rađeno. S druge strane dobro je u motivacionom pismu takvu situaciju dodatno obrazložiti.

5. Jako je važno da se svako radno iskustvo unese, čak i ako nije direktno povezano sa pozicijom za koju konkurišete. Na ovaj način ističete kompetencije i vještine koje ste stekli, a koje vam svakako mogu biti korisne i na budućem radnom mjestu. Obrazložite zašto i zbog čega ste nešto radili kroz popratno motivaciono pismo.

6. Vrlo je važno da podaci koje pošaljete budu istiniti jer najčešće nakon slanja biografije slijedi i intevju sa poslodavcem i vrlo je moguće da ćete se naći u situaciji da dodatno pojasnite i podijelite svoje iskustvo.

Kako napisati motivaciono pismo?

Ovaj popratni dokument sadrži informacije o tome šta vas motiviše za poslodavca ili poziciju na koju konkurišete. Preporuka je sve dokumente slati u PDF formi.

Pismo se uvek piše u tekstualnoj formi tako da ne bude predugačko, ali da sadrži sve relevantne podatke. Cilj motivacionog pisma je da navedete sve ono što niste u biografiji, ono po čemu ste posebni i adekvatni za traženu poziciju, kao i da se istaknete u odnosu na ostale kandidate. Treba da sadrži uvod na osnovu čega i zbog čega se prijavljujemo na posao.

Razradu – na koji način vaše komepetencije i iskustvo odgovoraju raspisanoj poziciji. I na koji način možda ne odgovoraju, ali kako biste Vi to rješili. U ovom dijelu možete pojasniti ako postoji praznina u radnom iskustvu ili predugačkom obrazovanju.

U završnom dijelu ostavljate opcije otvorene  za razgovor, testiranje, obuku, probni rad, te dostavu dokaza pojedinih kompetencija.

Povratne informacije

Vrlo često ćete na poslanu prijavu dobiti automatski odgovor da je prijava zaprimljena. U slučaju da ne dobijete povratnu informaciju, budite slobodni kontaktirati poslodavca mejlom ili telefonom kako biste bili sigurni da je Vaša prijava zaprimljena.

Dok čekate na poziv za razgovor iskoristite vrijeme  za detaljnije istraživanje pozicije, da li pretraživanjem na internetu ili savjetovanjem sa okruženjem. Iskoristite vrijeme da istražujete i potencijalna pitanja koja možete dobiti na razgovoru. Spremite nekoliko rečenica o sebi, o poslodavcu i trenirajte odgovore na moguća pitanja.

Poslovica kaže:  „Malo pričaj, puno reci“.

Na intervjuu nećete imati vječnost, zato odgovori moraju da budu jasni i konkretni.

Razgovor za posao

Živimo u vremenu digitalnih tehnologija, te je moguće sprovođenje razgovora i testiranja na daljinu. Budite spremni i za ovaj format intervjua.

Uobičajne forme intervjua su telefonski razgovor, razgovor putem video konferencije ili lični intervju. Najčešči instrumenti za testiranje su pristup platformama za učenje na daljinu, te ispunjavanje ONLINE testa, kao i testiranje na radnom mjestu.

a. Pitanja koja možete dobiti uživo, možete dobiti i telefonski. Trudite se da imate smiren ton glasa jasnu dikciju te svog sagovornika slobodno pitajte da li Vas razumije. U odgovorima ne žurite. Zauzmite stav, kao da ste u prostoriji u ličnom kontaktu. Potrudite se da obezbjedite sve uslove da možete nesmetano da obavite intervju. Ukoliko se ipak desi neka napredviđena situacija, nastupite profesionalno – objasnite situaciju, zamolite za razumevanje i zakažite sledeći termin.

b. Video konferencija – stvorite preduslove kao da odlazite na intervju. Ovi razgovori se najčešće zakazuju, te se potrudite da tehnički obezbjedite uslove i da imate mir.

c. Lični intervju – obavlja se najćešće u prostorijama poslodavca. Vaš lični izgled i stav treba da  odgovaraju Vašim karakternim osobinama, kao i osobinama za poziciju koju ste ste prijavili. Poslodavac prvu sliku najčešće pamti i tu sliku povezuje sa pozicijom za koju je raspisao konkurs.

Pristup

Bez obzira na instrument komunikacije, pristup bi trebalo biti smiren, pozitivan i siguran. Nervoza je sastavni dio svakog intervjua. Istraživanje i vježba  će Vas spremiti u velikoj mjeri za potencijalna  pitanja. Komunikacija mora biti asertivna. Ako odgovore na neka pitanja ne znate ili Vam nisu jasna, nije strašno! Budite slobodni da tražite pojašnjenje ili sugestije. Ispitavači često imaju naizgled nelogična pitanja, ali odgovor može da vas odvoji od drugih kandidata.

Navešću primjere jednog istog pitanja i moguće odgovore za tri različite pozicije: računovođa, grafički dizajner i ekolog.

Pitanje glasi: Zašto nosite čarape i šta vam je bitno kod čarapa?

Odgovarajući odgovor za računovođu: „Da mi ne bude hladno nogama, da nisu skupe i da mogu da traju dugo.“

Odgovarajući odgovor za dizajnera:  „Da mi ne bude hladno nogama i da su narandžaste.“

Odgovarajući odgovor za ekologa:  „Da mi je toplo i da su napravljene od biorazgradivog materijala.“

Česta dodatna pitanja mogu biti:.

Šta vam je bitno kod poslodavca?

Gdje sebe vidite za 2,5,10 godina?

Zašto baš vi?

Budite i Vi slobodni da postavljate pitanja  koja su eventualno ostala neodgovorena, a informacije su vam značajne. Na kraju se iskreno zahvalite i poželite sreću u budućem radu.

Ako ste se dobro pokazali, ispunjavate sve uslove i ako imate i malo sreće, uslijediće obuka. Ona podrazumjeva adaptiranje navedenoj poziciji. U toku obuke, koja može trajati 2 dana, 7 dana ili 6 mjeseci, samostalno pratite svoj napredak. Bez obzira na poziciju, pravite zabilješke. Postavljajte pitanja kolegama, tutorima. Postojaće trenuci kad ćete imati osjećaj da sve znate, pa osjećaj da ništa ne znate – to se zove učenje.

Kako da se pripremite za novi oglas ili posao?

1.Pregledajte svoju biografiju. Pročitajte je. Potrudite se biografiju imate spremnu i na engleskom jeziku, posebno ako konkurišete za poziciju u kompaniji koja posluje i na stranim tržištima. Po potrebi, možete prevesti biografiju i na neki drugi strani jezik.

 2. Sortirajte i uredite svoja dokumenta kao dokaze o određenim kompetencijama. Pripremite dokumentaciju i u digitalnoj formi.

3. Istražite detaljno svoje zanimanje ili željeno zanimanje koje kompetencije se traže. Istražite i globalno tržište rada u industriji za koju konkurišete.

4. Radite na usavršavanju kompetencija i usvajajte i dalje znanja. Trenirajte vještine koje ne koristite aktivno. Prilagođavajte se – npr. računovođe koje nisu htjele iz nekih razloga da prihvate tehnologiju, izvještaje su radili ručno.

5. Razvijajte informatičku pismenost. Digitalni svijet je tu. Gradite informatičke kompetencije shodno afinitetima koje imate, ali uvijek budite u potrazi za novim jer tu leži inspiracija za nove poduhvate.

6. Poznavanje što više stranih jezika na visokim jezičkim nivoima je jako važno i sve više postaje kompetitivna prednost.

7. Kako biste dodatno usavršili svoje kompetencije, savijet je da putem društvenih mreža pratite obrazovne institucije, agencije, savjetovališta, razne organizacije  koje na različite teme organizuju besplatne webinare, dane otvorenih vrata, radionice ili imaju za svoje korisnike besplatne aplikacije za učenje.

Šta nam donosi budućnost?

Nije tako davno bilo kad smo muziku slušali na walkmen, slike snimali na flopy disk, a miš za računar nam je imao kuglu. Mlađi čitaoci ovog teksta će pomisliti „koju kuglu“. Postali smo društvo gdje se sve brzo mijenja. Pojedinci koji budu prihvatali promjene će se prvi prilagođavati i lično napredovati.

Puteve ličnog napredovanja i uspjeha uvijek gradimo danas!

Autor: Ognjen Petrović

Ognjen Petrović, koji je zvanje diplomiranog ekonomiste stekao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, sertifikovani je računovođa. U Glossa centru radi u sektoru administracije. Vodio je interne seminare i webinare na temu prodaje, organizacije, upravljanja timom i radnim procesima. Učestvovao na je na unapređivanju raznih sistema i u procesu zapošljavanja mnogobrojnih kandidata u sektoru adminsitracije.  Strast mu je prodaja, a želja – postati nastavnik.

Imate pitanja na temu bloga ili učenja njemačkog jezika? Slobodno nam pišite. Rado ćemo izdvojiti vrijeme da vam pomognemo.

Podjelite članak:

Potrebna Vam je podrška i konsultacije?

Kontaktirajte nas i transparentno predstavite svoje izazove u učenju njemačkog jezika. Naš tim će Vam pomoći da se usmerite na pravi način i ostvarite najbolji napredak.

Uvek smo vam na raspolaganju!

Kako vam možemo pomoći?