Učenje njemačkog jezika kroz praksu

Korisni članci

„Learning by doing“ – „Lernen durch Handeln“ – „Učenje kroz praksu“

Učenje kroz praksu: koncept učenja za cijeli život

Ideja učenja kroz rad dolazi iz pedagogije, ali se sada koristi i primjenjuje i daleko dalje od toga. Srž ovoga je jednostavna: učenje radeći pretpostavlja da se stvarni uspjeh u učenju novih vještina događa samo kada se nešto može isprobati i vježbati za sebe. To također uključuje ličnu intelektualnu raspravu u obliku samorefleksije. Šta je bilo dobro? Šta je odmah uspjelo? Gdje su bili problemi? Šta bih drugi put drugačije/bolje učinio? Odgovori na ovakva pitanja dio su procesa učenja kroz postizanje maksimalne koristi od praktičnog iskustva.

Praksom i vježbom do uspjeha

Kao metoda učenja, učenje radom pokazuje se u školi, kasnije na univerzitetu ili treningu. Pored čistog prijenosa znanja kroz objašnjenja i predavanja, uvijek postoje brojni praktični zadaci kako biste naučeno stvarno primijenili u praksi i kako biste to mogli sami isprobati. Jedna ili druga praksa, koja je česta u većini industrija, ima istu svrhu i pokazuje znanje učenja radeći: Ko stvarno želi naučiti i savladati nešto, treba praksu. Tako i u učenju njemačkog jezika! Dakle, praktično koristite ono što ste savladali i birajte kurseve koji će vam to omogućiti!

Bilo bi pogrešno, međutim, povezivati ​​učenje radeći kao pedagoški koncept isključivo s mladim godinama. Umjesto toga, to treba shvatiti kao priliku za cjeloživotno učenje. Bez obzira imate li 15, 20, 40 ili 60 godina – nove vještine možete naučiti u bilo kojem trenutku samostalno radeći ih.

Strah od učenja kroz praksu

Pored učenja praksom, postoje i drugi modeli, poput učenja promatranjem, putem kojih se mogu naučiti nove kvalifikacije ili ponašanja. Sada se može raspravljati o tome koja vrsta učenja obećava najveći uspjeh i zbog toga joj se daje prednost – međutim, jasno je da učenje radeći djela i praktičnu primjenu znači da možete bolje razumjeti i primijeniti ono što želite naučiti.

Ipak, postoji mnogo straha, posebno na poslu ili pri učenju jezika, kada je riječ o učenju metodom pokušaja i grešaka. Jednostavno to učinite, steknite praktično iskustvo i pogledajte da li radi prvi put – ili ne? Nove stvari ili nepoznate situacije svima zadaju velike probleme. Jednostavno pokušajte i rezultat će sigurno doći!

Iza ovoga može da stoji pogrešan odnos s neuspjehom uopće. Prilikom učenja njemačkog jezika (ili nekog drugog stranog jezika) se to još uvijek smatra problemom zbog osjećaja da ćemo pogriješiti. Svi moraju biti savršeni, znati sve i zablistati vrhunskim znanjem ili biti bezgrješni. Mnogi se ne usuđuju isprobati nešto novo i dalje se razvijati kroz učenje radeći, ili čak nemaju priliku za to. Iz tog razloga birajte učenje njemačkog jezika koje će vam stvoriti te prilike.

Nije važno odakle dolaze vještine i s njima povezano znanje. Glavna stvar je da su dostupne i da ih u praksi možete primijeniti, a praksa može da bude u učionici (fizičkoj ili online) u kojoj učite neki strani jezik. Važno je da se ne skrivate iza svog straha i ne zalazite sve dublje u teoriju, a da se ne usudite napraviti korak u implementaciji i praksi.

Glossa- centar za njemački jezik koristi metodu učenja kroz praksu u nastavi sa svim uzrastima i na svim nivoima i zaista možemo reći da je Glossin moto: Učenje kroz rad, učenje kroz praksu! Ili na njemačkom – Lernen durch Handeln.

„ Ono što čovjek mora naučiti raditi, to nauči, radeći to.“, Aristotel

 

Autor:

Ammar Muharemović, više od dvije godine radi u Glossa – centar za njemački jezik Tuzla na dječijim, online i kursevima za odrasle. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Tuzli odsjek Njemački jezik i književnost. Trenutno na master studiju Metodika nastave njemačkog jezika na istoimenom fakultetu. 

Podjelite članak:

Najnoviji članci

Potrebna Vam je podrška i konsultacije?

Kontaktirajte nas i transparentno predstavite svoje izazove u učenju njemačkog jezika. Naš tim će Vam pomoći da se usmerite na pravi način i ostvarite najbolji napredak.

Uvek smo vam na raspolaganju!

Kako vam možemo pomoći?