ZAŠTO 10 GODINA GLOSSA-CENTRA?

Korisni članci

Glossa-centar već 10 godina širi znanje i razvija vještine neophodne za novo doba! 

Ponosni smo na više od 10 000 polaznika iz cijelog svijeta! Vodimo se vizijom da znanjem, kreativnošću i tehnologijom uz našu izuzetnost i posvećenost vodimo u uspješnu budućnost. A naša misija je da obrazujemo i prilagođavamo ljude da odgovore na izazove 21. vijeka.

ZAŠTO JE VAMA POTREBAN AKREDITOVANI CENTAR?

Akreditacija doprinosi sigurnijem svijetu i važan je alati za zaštitu prava i interesa potrošača!

Akreditacija podrazumjeva proces i dokument uspješnog završetka kontrole određene institucije o visokom nivou pružene usluge u oblasti obrazovanja. Povjerenje javnosti može se steći na osnovu proizvoda ili usluga koje imaju akreditovani centri. Međunarodni sporazumi u području akreditacije garantuju da takvi proizvodi i usluge na tržištu, bez obzira iz koje zemlje potiču, ispunjavaju standarde kvaliteta i sigurnosti.

Mi smo zbog vas sve ove godine prolazili kroz procese akreditacije od strane Goethe-Instituta! Glossa-centar Banja Luka je prvi put akreditovan 2013. godine i reakreditovan 2017. godine od strane Goethe-Instituta, kulturne ustanove Savezne Republike Njemačke koja djeluje širom svijeta. Prvi je i jedini  akreditovani centar za njemački jezik od strane Goethe-Instituta BiH. Akreditacija Gotehe-Instituta odnosi se na ispunjavanje visokih standarda struke sa ciljem stimulisanja kontinuiranog stručnog usavršavanja i poboljšanja kvaliteta pružanja profesionalnih usluga.

KO SU SERTIFIKOVANI GOETHE-ISPITIVAČ I ZAŠTO?

Nastavnici koji su trenutno aktivni u Glossa-centru su sertifikovani Goethe-ispitivači ili imaju priliku da postanu sertifikovani ispitivači na zvaničnim Goethe-ispitima koje organizuje isključivo Goethe-Institut Bosne i Hercegovine. Ovaj sertifikat ima rok trajanja i važi samo određeno vrijeme te ga nastavnik ima priliku obnoviti samo ukoliko Goethe-Institut ima potrebu za aktivnim ispitivačima na zvaničnim isptima koje organizuje. Sertifikovan Goethe-ispitivač je nastavnik koji trenutno aktivno učestvuje na Goethe-ispitima i koji je isključivo angažovan od strane Gothe-Instituta. U svim ostalim slučajevima ovaj sertifikat je nevažeći.

ŠTA MI RADIMO U GLOSSA-CENTRU ZA NJEMAČKI JEZIK?

1. Rad sa djecom kroz kurseve njemačkog jezika s ciljem da se djeca jezički osposobe i razviju dodatne vještine poput rada u timu, rada na projektima, kritičkog načina razmišljanja, rješavanja problema i pronalaženje rješenja koje će ih pripremiti za izazove 21. vijeka.

2. Rad sa odraslima kroz kurseve njemačkog jezika s ciljem da se jezički osposobe, steknu znanja za polaganje zvaničnih ispita i dobiju međunarodno priznati Goethe-sertifikat, upoznaju druge kulture, dobiju širu sliku svijeta koja će doprinjeti kritičkom načinu razmišljanja i steknu uvide kroz savjetovanja i introspekciju na osnovu kojih će lakše dalje donositi svoje životne odluke ili unaprijediti svoj profesionalni i lični život.

3. Rad sa digitalnim tehnologijama kroz online nastavu i kurseve s ciljem da se djeca i odrasli jezički osposobe, razviju vještine  koje se odnose na informatičke, informacijske i komunikacione tehnologije, da prepoznaju sve benifite koje donose tehnologijei i nauče da upravljaju tehnologijama – a ne da tehnologije upravljaju njima.

4. Saradnja sa zvaničnim obrazovnim institucijama i internacionalnim partnerima s ciljem jačanja društva da se podrže talentovani, unaprijedi obrazovni sistem i podigne kulturna svijset o digitalnim tehnologijama, uz naročito vođenje računa o učenicima i studentima kroz stipendije i donacije.  

5. Rad kroz lako dostupne sadržaje, informacije i materijale na našem web-sajtu, YouTube-kanalu i društvenim mrežama. Kroz korisne sadržaje putem blogova, e-mejlova, video filmova, podcast platformi kao i dijeljenjem ličnih iskustava razvijamo i podstičemo samostalno učenje, svijest o drugim kulturama i upoznajemo ljude sa trendovima i aktuelnostima u svijetu iz razčitih oblasti. 

6. Lično i stručno savjetovanje na teme procesa učenja, daljeg školovanja, stipendija, apliciranja za posao od kuće, rad sa partnerima sa njemačkog govornog područija, ali i za posao na njemačkom govornom području. Kreiramo rješenja koja su odgovor na izazove savremenog tržišta rada.

7. Sarađujemo na Goethe-ispitima sa Goethe-Institutom koje isključivo organizuje Goethe-Institut Bosne i Hercegovne. Vježbamo sa kandidatima prije ispita i pripremamo ih za zvanično priznate ispite.

8. Organizujemo niz različitih besplatnih kulturnih i zabavnih aktivnosti za građane kao što su filmske večeri, večeri igara, kvizovi, radionice, večeri kulture, klub čitalaca, a sve sa ciljem da našim građanima približimo kulturu zemalja njemačkog govornog područja.

9. Ljetne škole njemačkog jezika u Austriji koje pored kursa njemačkog jezika obuhvataju i čitav niz drugih aktivnosti, kao što su obilasci brojnih muzeja i fakulteta, turistički obilasci gradova, izleti u druge gradove, upoznavanje lokalaca i pomoć prilikom upisa na fakultet u Austriji.

10. Pismeno i usmeno prevođenje od strane stalnih sudskih tumača za njemački jezik za sve prilike i za sve zemlje njemačkog govornog područja.

KAD PRESTAJE UČENJE ZA VAS?

Učenje njemačkog jezika u Glossa-centru ne prestaje nakon završenog kursa! 

S obzirom na proces učenja jezika i potrebu da se vremenom nadograđuje, Glossa-centar Vam i nakon završenog kursa stoji na raspolaganju – od konsultacija sa predavačima, preko preporuka za nova nastavna sredstva, do razmjene korisnih resursa za učenje, do posjete naših besplatnih dodatnih aktivnosti.

Uvijek ste dobrodošli!

“Odlučni smo da istrajemo u ideji da iniciramo i podstaknemo promjenu našeg okruženja i da podržimo razvoj i širenje ljudskih potencijala koji će da unaprijede i uzdignu naše društvo, a time i cijeli svijet.”

Adriana Švraka, direktorica Glossa – centra za njemački jezik

O autoru:

Adriana Švraka, osnivač Glossa-centra, osnovno i srednje obrazovanje je stekla u inostranstvu, a visoko na Univerzitetu u Banjoj Luci, gdje je nastavila školovanje na postdiplomskim studijama iz oblasti nauka o knjževnosti. Predavala je dug niz godina u raznim obrazovnim institucijama. Sertifikovan je trener i multiplikator Goethe-Instituta za stručna usavršavanja nastavnika i obučila je na stotine nastavnika širom svijeta. Od 2003. se intenzivno bavi metodikom i didaktikom vaspitno-obrazovnih procesa. Od 2009. razvija planove i programe za offline nastavu i razne formate nastave na daljinu (online učenje). Takođe posjeduje sertifikate raznih poslovnih akademija i instituta koji se nalaze u regionu. Od 2017. godine je član Komisije za polaganje ispita za sudske tumače pri Ministarstu pravde.

2008. godine objavila je naučne radove pod nazivom: „Tumačenje novele Ubistvo jednog maslačka u odnosu na traumu “ i „Odnos mimesisa prema stvarnosti, fikciji i istni u svaremenim teorijama knjoževnosti“. Na temu stručnih usavršavanja nastavnika 2014. godine je publikovan njen rad koji je nastao u saradnji sa Dr. Rainer-E. Wicke: „Lehrerfortbildungen planen und gestalten“. Takođe je publikovano njeno istraživanje na projektu koji je sproveden na nivou Jugositočne Evrope: „Rano učenje njemačkog jezika kao šansa – perspektiva Jugositočne Evrope.“  (VON ANFANG AN FRÜHES DEUTSCHLERNEN ALS CHANCE – PERSPEKTIVEN AUS SÜDOSTEUROPA, Waxmann Verlag GmbH, 2018).

Imate pitanja na temu bloga ili učenja njemačkog jezika? Slobodno nam pišite.

Podjelite članak:

Potrebna Vam je podrška i konsultacije?

Kontaktirajte nas i transparentno predstavite svoje izazove u učenju njemačkog jezika. Naš tim će Vam pomoći da se usmerite na pravi način i ostvarite najbolji napredak.

Uvek smo vam na raspolaganju!

Kako vam možemo pomoći?